Akupunktio ahdistuksen hoidossa – hyviä uutisia

Akupunktio ahdistuksen hoidossa – hyviä uutisia

Akupunktiohoito yhdessä SSRI-lääkkeiden kanssa voi parantaa merkittävästi ahdistusta verrattuna pelkkään SSRI-lääkkehoitoon.

Akupunktion vaikutukset ahdistuksen lievittämisessä: Kaksoissokkoutettu, kolmivartinen, satunnaistettu kliininen tutkimus, jossa selvitettiin akupunktiohoidon vaikutusta SSRI-lääkityksellä olevien henkilöiden ahdistuksen hoidossa. [1]

112 potilasta, joilla oli ahdistuneisuushäiriö, jaettiin satunnaistetusti kolmeen ryhmään.

Yksi ryhmä sai pelkästään SSRI -lääkkeet (lääkeryhmä), toinen ryhmä SSRI -lääkkeet yhdistettynä valeakupunktioon (kontrolliryhmä) ja kolmas ryhmä jolla oli SSRI -lääkkeet sekä he saivat akupunktiohoitoa (akupunktioryhmä). Kaikkia kolmea ryhmää hoidettiin 4 viikon ajan. [1]

Tutkimukseen osallistuneiden tilaa seurattiin tutkimuksen alussa ja 28. päivänä Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI) -kyselyllä sekä seerumin kortisolitasot mitattiin. [1]

105 potilasta suoritti hoitojakson loppuun asti.
STAI -pisteet osoittivat merkittäviä eroja jokaisen kolmen ryhmän välillä tutkimuksen lopussa.
Tärkeä havainto oli muutokset STAI -pisteissä akupunktioryhmän kohdalla, jossa pisteytyksen muutos oli merkittävästi suurempi kuin muissa ryhmissä. [1]

Puolestaan kortisolitasojen laskua havaittiin kaikissa ryhmissä; vaikka ero ei ollutkaan mainittava, lasku akupunktioryhmässä oli silti isompi kuin muissa ryhmissä.

Johtopäätöksenä tutkijat toteavat akupunktiohoidon yhdessä SSRI-lääkkeiden kanssa voivan parantaa merkittävästi ahdistusta verrattuna ahdistuksen hoitoon, jossa käytetään pelkästään SSRI-lääkkeitä. [1]

Huomioiden useiden mielialalääkkeiden haasteelliset sivuvaikutukset, sekä mahdollisen riippuvuustekijän on akupunktiohoito harkinnan arvoinen tuki ahdistuksen hoidossa.

 

Lähde:

[1] Ali Sabbagh Gol, Amir Rezaei Ardani, Seyed Kazem Farahmand, Malihe Dadgarmoghaddam, Vahideh
Ghorani, Shima Rezaei, Ali Khorsand.
Additive effects of acupuncture in alleviating anxiety: A double-blind, three-arm, randomized clinical trial.
Complementary Therapies in Clinical Practice, Volume 45. 2021.
https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2021.101466.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1744388121001651