Akupunktion positiivinen vaikutus unettomuuteen ja korkeaan verenpaineeseen

Unettomuus on yleinen ongelma, joka koskettaa noin 30 % maailman väestöstä. Siihen voi liittyä nukahtamisvaikeuksia sekä heräilyä kesken unien. Unettomuudella on ikäviä vaikutuksia niin fyysiseen kuin henkiseen terveyteen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että sillä on suora yhteys ylipainoon, korkean verenpaineeseen ja lisäksi se on yhdistetty kasvaneeseen masentuneisuuden riskiin ja päiväväsymykseen.

Lukuisissa aiemmissa tutkimuksissa (RCT), on selvitetty akupunktion käytön mahdollisuuksia unettomuuden hoidossa. Niissä on johdonmukaisesti saatu tuloksia, joiden mukaan akupunktio soveltuisi unettomuuden hoitoon. Tutkimusten mukaan akupunktio vaikuttaisi positiivisesti vagushermoon sekä välittäjäaineiden, kuten serotoniinin, muodostukseen. Lisäksi tutkimustulokset viittaavat siihen, että akupunktiohoidot vähentävät unen viiveaikaa, lisäävät unen kestoa ja parantavat sen laatua.

Vuonna 2024 julkaistussa meta-analyysissä selvitettiin akupunktiohoitojen tuomia mahdollisuuksia korkeasta verenpaineesta ja unettomuudesta kärsivien henkilöiden hoidossa. Meta-analyysiin sisällytettiin yhteensä 16 kliinistä tutkimusta, osallistuneita oli yhteensä 1 309 henkilöä. Heistä 673 oli akupunktioryhmässä ja 636 kontrolliryhmässä. Yhtenä sisällyttämiskriteereistä oli 3 kuukautta tai pidempään jatkunut unettomuus, joka oireili useamman kerran viikossa. Akupunktio hoitoja annettiin eri akupunktiopisteisiin, erilaisin hoitomenetelmin. Kontrolliryhmässä olevat saivat useimmiten tavanomaista, länsimaista lääkkeellistä hoitoa.

Tutkimuksessa saatiin positiivista näyttöä akupunktiohoitojen hyödyllisyydestä.  Tulokset osoittivat, että akupunktiota käyttäneellä hoitoryhmällä unettomuus vähentyi ja verenpaine laski kontrolliryhmään verrattuna. Tutkimuksessa ei raportoitu vakavista haittavaikutuksista.

Lähde:

Zhang, J., Zhou, X., Jiang, H., Zhu, W., Chi, H., Jiang, L., Zhang, S., Yang, J., Deng, S., Li, B., Zhuo, B., Zhang, M., Cao, B., & Meng, Z. (2024). Acupuncture for insomnia symptoms in hypertensive patients: a systematic review and meta-analysis. Frontiers in neurology, 15, 1329132. https://doi.org/10.3389/fneur.2024.1329132