Ayurvedisen hoitomenetelmän tehokkuus polven nivelrikossa

Ayurvedisen hoitomenetelmän tehokkuus polven nivelrikossa

Ayurvedalla positiivisia vaikutuksia polven nivelrikon kiputuntemusten vähentymisessä.  Sekä fyysisellä ja henkisellä tasolla yleisesti parantunutta hyvinvointia verrattuna konservatiivistä hoitoa saaneeseen ryhmään.

Ayurvedaa käytetään yleisesti Etelä-Aasiassa polven nivelrikon hoidossa. Tutkimuksessa pyritiin arvioimaan ayurvedisen hoidon tehokkuutta verrattuna perinteiseen, konservatiiviseen  polven nivelrikon hoitoon.

Potilaat valittiin mukaan American College of Rheumatology (ACR) -kriteerien mukaisesti. Tutkimus oli  satunnaistettu, kontrolloitu monikeskustutkimus.

Osallistujia hoidettiin kahdella sairaalan klinikalla ja kahdella yksityisellä poliklinikalla Saksassa. Osallistujat saivat joko monimuotoista ayurvedistä hoitoa tai monimuotoista tavanomaista hoitoa (15 hoitokertaa, 12 viikon aikana). Potilaiden vointia seurattiin 6 ja 12 viikon, 6 kuukauden sekä lopuksi vuoden päästä tutkimuksen aloittamisesta.

Ayurveda -hoidon antoivat vähintään 500 tuntia auyrvedaa opiskelleet ja 2 vuotta kliinistä työtä tehneet, ayurvedan kandidaatiksi valmistuneet ammatinharjoittajat. Hoidot olivat yksilöllisiä ja pitivät sisällään manuaalihoitoja ja hierontaa, joogaa, ruokavalion sekä ayurvedisiä luontaislääkkeitä.

Tavanomaisessa hoitoryhmässä oleville annettiin venyttelyohjeet, polveen kohdistuvaa fysioterapiaa, ohjeita painon pudotukseen ja ruokavalioon ja lääketieteellisten suositusten mukaisesti lääkkeellinen hoito. Molemmat ryhmät saivat käyttää ”hätä”-lääkkeenä parasetamolia 3 gr. per päivä, mikäli kivut olisivat kovia.

Ensisijainen tutkimuskriteeri oli Länsi-Ontarion ja McMasterin yliopiston nivelrikon (WOMAC) indeksin muutos 12 viikon jälkeen. Toissijainen kriteeri oli  kipuvammaindeksi ja kivun kokemuksen asteikko (numeeriset arvosanat kivun määrälle) ja unen laadulle, elämänlaadulle sekä mielialalle,  näiden ohella seurattiin”hätä”-lääkkeiden käytön määrää.

Mukaan otettiin 151 osallistujaa (Ayurveda n = 77, tavanomainen hoito n = 74).

WOMAC-indeksin positiiviset muutokset lähtötilanteesta viikkoon 12 mennessä, olivat selvempiä ayurveda-hoitoa saaneessa ryhmässä, kuin tavanomaista hoitoa käyttäneessä ryhmässä. Tutkijoiden mukaan näiden ryhmien välillä oli merkittävää eroavaisuutta, joka osoitti  ayurveda hoidon kliinisesti merkittävän vaikutuksen monella osa-alueella.

”Hätä”-lääkitystä (parasetamoliini) käytti ayurveda ryhmässä 18,9 % ryhmästä ja konservatiivisessa ryhmässä 81,1 %.

Ayurvedistä hoitoa saanut ryhmä antoi myös matalemman pisteytyksen kivulle ja nivelen jäykkyydelle tutkimuksen aikana, he myös ilmoittivat enemmissä määrin lisääntynyttä fyysistä ja henkistä hyvinvointia verrattuna konservatiivistä hoitoa saaneeseen ryhmään.

Samanlaisia ​​suuntauksia havaittiin myös kaikissa toissijaisissa tuloksissa viikolla 12. Vaikutukset säilyivät 6 ja 12 kuukauden jälkeenkin.

Tulokset viittaavat siihen, että ayurvedinen hoito on hyödyllistä vähentämään polven nivelrikko-oireita, sekä lisäämään hoidettavien hyvinvointia. Lisätutkimuksia tulisi tehdä hoitotehon ja eri hoitokomponenttien merkityksen selvittämiseksi.

 

Lähde:

Effectiveness of an Ayurveda treatment approach in knee osteoarthritis – a randomized controlled trial
C S Kessler, K S Dhiman, A Kumar, T Ostermann, S Gupta, A Morandi, M Mittwede, E Stapelfeldt, M Spoo, K Icke, A Michalsen, C M Witt.
DOI: 10.1016/j.joca.2018.01.022
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29426006/
https://www.oarsijournal.com/article/S1063-4584(18)30082-7/fulltext