Ayurvediset hoidot vaihdevuosien aikana

Ayurvediset hoidot vaihdevuosien aikana

Sanskritin sana ’ayurveda’ tarkoittaa pitkäikäisyyden tiedettä, tietoa elämästä ja oikeista elämäntavoista. Ayurveda on maailman vanhin lääketieteellinen parantamisjärjestelmä (eli muinaisten oppineiden kirjallisiin lähteisiin perustuva), sen juuret ovat 5 000–7 000 vuotta sitten vallinneessa veda-korkeakulttuurissa. Muinaisina aikoina ayurvedan perinnettä siirsivät sukupolvelta toiselle intialaiset valaistuneet eli tietäjät (rishit). Ensimmäiset kirjalliset lähteet ayurvedasta ovat noin 5 000 vuotta vanhoja. Näissä kirjoituksissa selitetään muun muassa kehon rakenne, sairauksia aiheuttavat mikro-organismit, hygienia sekä erilaiset ayurvedakirurgiset toimenpiteet.

Ayurvedassa täydellinen terveys määritellään tasapainoksi kehon, mielen, hengen ja sosiaalisen hyvinvoinnin välillä. Kuten kaikki kokonaisvaltaiset terveysjärjestelmät, ayurveda painottaa kehon, mielen ja hengen irrottamatonta yhteyttä. Ayurvedassa tämä ajatus viedään kuitenkin vielä pidemmälle: yksilö nähdään erottamattomana osana universumia.

Ayurvedan terveydenhoitokeinoja ovat erilaiset hieronnat ja elimistön puhdistamistekniikat, ravitsemusoppi, jooga sekä fytoterapia. Ayurvedisessa maailmankuvassa elämän viisi rakennuselementtiä ovat maa, vesi, tuli, ilma ja tila (eetteri). Maa tarkoittaa materiaa, vesi nestettä, tuli energiaa, ilma liikettä ja eetteri on tila, joka ympäröi materiaa. Koko universumi rakentuu näistä elementeistä. Keskeisiä käsitteitä ayurvedassa ovat doshat, prakriti ja vikriti. Kolme doshaa eli elämän perusperiaatetta tai elämänenergiaa ovat vata, pitta ja kapha.
Jokainen ihminen saa syntymässä määrätyn rakenteen (prakriti), joka koostuu yhdestä tai kahdesta doshasta. Dominoiva dosha määrää ihmisen ruumiinrakenteen ja henkiset ominaisuudet. Ihminen voi heijastaa myös useampaa dominoivaa doshaa. Silloin puhutaan sekatyypeistä kuten vata–pitta, pitta–kapha, vata–kapha, kapha–pitta jne. Doshan määrittelee ayurvedalääkäri terveystutkimuksensa perusteella. Doshien epätasapainotilaa kutsutaan vikritiksi. Silloin elimistön bioenergiat eivät toimi harmoniassa.

 

Vaihdevuodet ayurvedan näkökulmasta

Ayurvedan näkökulmasta vaihdevuodet ovat naisen kehon muutoksen aikaa, eikä niitä nähdä sairautena, vaan epätasapainona kehossa. Tämä epätasapaino korjataan ruokavalion muutoksilla, ayurvedisilla rohdoslääkkeillä ja hieronnoilla. Ayurvediset rohdoslääkkeet ovat kasviperäisiä. Kukaan vakavasti otettava toimija ei ole enää aikoihin käyttänyt raskasmetalleja sisältäviä ayurvedisia lääkkeitä Ayurvedalääkäri katsoo naisen olemuksen, minkälainen hänen kehonsa on, ääni, hengitys, iho jne. Pulssia sormin tunnustelemalla selviää naisen kehotyyppi, kuuluuko hän vata-, pitta- vai kapha-tyyppiin. Sen jälkeen lääkäri vielä kyselee perusteellisesti hänen elämäntilanteestaan ja tuntemuksistaan.

Vaihdevuosien elämänvaiheessa tavallisia oireita ovat kuumat aallot, yöhikoilu, unihäiriöt, ärtymys, vatsavaivat, iho-ongelmat, masennus sekä vastenmielisyys miehiä kohtaan. Ayurvedassa ajatellaan esimerkiksi, että jos naisen ”vata” on koholla, hänelle ilmaantuu ryppyjä ja iho-ongelmia eikä hän enää halua miestään. Jos taas pittaa on liikaa, naisella on unihäiriöitä ja vatsavaivoja ja hän on helposti ärtynyt. ”Kapha-naiset” ovat vakaampia eivätkä niin paljoa oireile, mutta heillä saattaa esiintyä painonnousua ja energianpuutetta. Hormonikorvaushoitoja ayurvedassa ei käytetä.

Ayurvedisissa vaihdevuosihoidoissa ruokavalio on tärkeä. Iän myötä myös ruokavalion on syytä muuttua, sillä sellaiset ruoat ja juomat, jotka nuorempana olivat hyväksi, eivät vanhempana sitä enää ole. Moringa, shatavari, mehiläishunaja ja ghee ovat tärkeitä tässä elämänvaiheessa. Sen lisäksi kokovartalohierontaa ja tarpeen mukaan muitakin hierontoja.

Jos mahdollista, kannattaa mennä panchakarma-kuurille. Kuurin aikana kehon tasapainottaminen saadaan hyvään alkuun, ja mukaansa voi ostaa lääkärin määräämiä ayurvedisia lääkkeitä, joita käytetään kolmen, neljän kuukauden ajan. Lääkäri kirjoittaa mukaan myös yksilöllisen ruokavalio-ohjeen.

 

Panchakarma

Panchakarma tarkoittaa sananmukaisesti ”viisinkertaista puhdistamista”, siinä kehoa puhdistetaan myrkyistä ja kuona-aineista viidellä eri tavalla yksilön sairauksien ja senhetkisten kehon ja mielen epätasapainotilojen mukaan. Puhdistamistapoja ovat erilaiset öljyhieronnat ja öljyhoidot, höyry- ja yrttikylvyt, höyryhengitys, yrttihauteet, suolen tyhjennys esimerkiksi kasviperäisen jauheen avulla, akupainanta, chakrahieronta, kuoriva hieronta, jalka-, käsi-, selkä- ja kasvohieronta, päähieronta ja erilaiset päähauteet, marmahieronta (marmapisteet ovat vitaali- tai energiapisteitä kehossa) sekä kruununa hoidoille kuninkaallinen hieronta eli shirodara, jossa tiputellaan öljyä otsalle ja sen jälkeen pidetään öljyhaudehattua päässä neljä päivää. Panchakarman viisi peruspilaria ovat (1) ayurvedalääkärin tiedot ja kokemus, (2) ayurvediset yrttilääkkeet, (3) hoidot eli yrttihauteet ja hieronnat, (4) ravitsemus sekä (5) kuurin läpikävijän oma käyttäytyminen.

Panchakarma-kuuria suositellaan erityisesti seuraaviin vaivoihin: nivelrikko, masennus, iho-ongelmat, unihäiriöt, vaihdevuosioireet, migreeni, hermostuneisuus ja ylipaino. Se toimii myös luonnollisena nuorennuskuurina. Ayurveda on terveyssuuntautunutta hoitoa toisin kuin länsimainen lääketiede, joka on pikemminkin sairaussuuntautunutta. Ayurvediset lääkkeet yhdistettyinä joogaan voivat paitsi parantaa naisen elämänlaatua vaihdevuosina, myös hidastaa vanhenemisoireita.

 

Ayurvediset vaihdevuosihoidot ja ravintolisät
• Kuninkaallinen hieronta (shirodara/shirodhara), kokovartalohieronta ja tarpeen mukaan muut hieronnat
• Yrttiöljyhaude vatsan päällä
• Moringan lehtijauhe (viherjauhe, jossa on runsaasti antioksidantteja ja ravinteita)
• Shatavari (Asparagus racemosus), naisyrtti, jolla on antioksidanttinen ja inflammaatiota parantava vaikutus; se tehostaa immuunipuolustusta ja poistaa ylimääräistä nestettä sekä voi lievittää masennusta ja parantaa ihon kuntoa estämällä kollageenin hajoamista
• Hunaja
• Ghee (kirkastettu voi)

Tutkimustietoa

Ayurvedan vaihdevuosihoidoista on julkaistu lukuisia erilaisia katsausartikkeleita, mutta varsinaisia tutkimuksia on melko vähän, sillä ayurvedan parannuskeinot ovat niin yksilöllisiä, että yhtenäisen tutkimusasetelman luominen on hankalaa. Kesäkuussa 2021 hakusanoilla ”ayurveda and menopause” löytyi viimeisten kymmenen vuoden ajalta 295 osumaa, joista viimeisen vuoden aikana on julkaistu 29. Esittelen kolme tutkimusta tai katsausartikkelia, joiden perusteella saanee käsityksen ayurvedatutkimuksesta ja vaikeudesta toteuttaa placebokontrolloituja kaksoissokkotutkimuksia ayurvedisesta lääketieteestä.
Esimerkiksi vuonna 2014 julkaistun pienen tapaustutkimussarjan (*1) mukaan kuninkaallinen hieronta (shirodara) brahmiöljyllä saattaa olla hyödyllinen keskivaikean ja vaikean unettomuuden hoidossa. Tutkimuksen näyttö on rajallinen paitsi pienuuden, myös kontrolliryhmän puuttumisen vuoksi. Kontrolliryhmää ei voinut olla, koska shirodaraa ei voi tehdä plasebohoitona.
Vuonna 2018 julkaistussa tiedeartikkelissa esitellään kokonaisvaltainen ayurvedinen näkökulma vaihdevuosiin (*2). Ayurvedassa katsotaan, että vaihdevuosien aikana elämäntapatekijät ovat tärkeässä roolissa. Elintapojen muutoksilla on suuri vaikutus niin immuuni- kuin hormonijärjestelmäänkin. Yksilöllisesti muokatut elämäntapaohjeet ovat olennainen osa vaihdevuosioireiden helpottamista. Eri kehotyypeillä (vata, pitta, kapha) oireet ovat erilaisia, niinpä heidän elämäntapaohjeistuksensakin ovat erilaisia. Artikkelin kirjoittaneeet tutkijat toteavat yhteenvedossaan, että vaihdevuosien aikaiset terveysongelmat heijastavat epätasapainoa, joka kehossa oli jo kehittymässä, ja siksi ruokavalio on keskeinen tekijä hormonaalisen tasapainon palauttamisessa. He suosittelevat runsaasti erilaisia hedelmiä ja marjoja sekä kasviksia sisältävää ruokavaliota sekä täysjyvää ja kuivattuja palkokasveja. Sellainen ruokavalio sisältää runsaaśti kasviestrogeeneja. Monipuolisuus ja kohtuus ovat tärkeitä, sillä aivan samoin kuin liian suuri määrä estrogeenia on epäterveellistä kuukautisten loppumisen jälkeen, myös liika kasviestrogeeni voi olla haitallista. Ayurvedan oppien mukaan sitkeät oireet ovat merkki myrkkyjen ja kuona-aineiden kertymisestä kehon kudoksiin (ayurvedassa sitä kutsutaan termillä ”ama”). Siksi erityisesti ayurvedinen detoxkuuri panchakarma saattaa olla tarpeen. Tutkijat päättävät artikkelin suorastaan runollisesti: ”Vaihdevuosioireet ovat luonnon herätyshuuto, jotta nainen kiinnittäisi enemmän huomiota omaan terveyteensä.”

Vuonna 2010 julkaistussa kliinisessa tutkimuksessa (*3) haluttiin selvittää  ayurvedisten vaihdevuosihoitojen (shirodhara*, hieronta ja saraswatarishta, nestemäinen ayurvedinen lääke) teho verrattuna hormonikorvaushoitoon naisen psyykkisten oireiden lievittämisessa. Tutkimuksessa oli mukana 48 naista, jotka jaettiin kolmeen eri ryhmään. Ensimmäinen ryhmä sai hormonikorvaushoitoa, toinen saraswatarisha-hoitoa ja kolmas shirodhara-hoitoa. Tutkimuksen mukaan shirodhara-hoitoja saaneitten psykologiset ongelmat helpottivat paremmin kuin kahden muun ryhmän. Saraswatarishtalla oli myös ”lupaavia” vaikutuksia niin psyykkisiin kuin fyysisiinkin oireisiin. Tutkimuksen keskeytti 5 naista, näistä kaksi oli shirodhara-ryhmässä ja kolme saraswatarishta-ryhmässä. Hormonikorvaushoitoa saaneitten psyykkiset oireet helpottivat lukuunottamatta ärtyisyyttä. Kahdessa muussa ryhmässä oireet helpottivat kokonaisvaltaisemmin, shirodhara-ryhmässä parhaimmin. Tutkijoiden johtopäätös oli, että shirodharaa ja saraswatarishtaa voidaan kyättää vaihtoehtoina hormonikorvaushoidoille.

”Sellaista ihmistä kutsutaan terveeksi, jonka keho on tasapainossa. Hänen ruuansulatuksensa ja aineenvaihduntansa toimivat hyvin; hänen kudoksensa ja kuona-aineiden poistojärjestelmänsä toimivat normaalisti – ja hänen sielunsa, henkensä ja aistinsa ovat jatkuvan sisäisen ilon tilassa.”

Sushruta, intialaisen kirurgian isä, noin 2 500 vuotta sitten

 

 

Kirjoituksessa on paikoin lainattu tekstiä kirjastani Vaihdevuodet luonnollisesti.

Valokuvien ©Varpu Tavi

*noudatan tutkimuksessa käytettyä kirjoitustapaa shirodhara, vaikka muuten käytän termia shirodara, jota olen paljon nähnyt käytettävän.

TIEDELÄHTEET:

  1. Vinjamury, Sivarama Prasad et al.: Ayurvedic therapy (Shirodhara) for insomnia: a case series ( Global Advances in Health and Medicine3 (1): 75–80, 2
  2. Panda, G. K. et al.: Menopausal syndrome and its management with ayurveda (International Journal of Health Sciences and Research 8 (5): 337–341, 2018)
  3. Santwani, Khyat et al.: An assessment of Manasika Bhavas in menopausal syndrome and its management (AYU An International Quarterly Journal of Research in Ayurveda 31 (3): 311–318, 2010)