CAM-hoidot ja antibioottiresistenssi

Mitä tiedetään CAM-hoitojen vaikutuksista ja niillä saavutetuista terveyden edistämisen vaikutuksesta infektioiden ehkäisyssä ja hoitosuunnitelmissa, pyritäessä vähentämään antibioottien käyttöä?

Tässä tekstissä perehdytään Baars et al. (2019) The Contribution of Complementary and Alternative Medicine to Reduce Antibiotic Use: A Narrative Review of Health Concepts, Prevention, and Treatment Strategies -tutkimukseen.

Antibioottiresistenssi on monimutkainen ja kasvava kansainvälinen kansanterveydellinen ongelma. Pyrkimykset sen vähentämiseksi eivät ole tuottaneet toivottua tulosta. Nykyiset viralliset hoitosuositukset ja hoitomenetelmät eivät sisällä täydentävien ja vaihtoehtoisten (CAM) hoitojen hyötyjen tutkimista tai soveltamista sellaisten infektioiden hoitoon, joissa yleensä käytetään antibiootteja.

Vaikka Euroopassa tehdyt havaintotutkimukset ovat osoittaneet, että CAM-hoidoista voisi olla hyötyä.

Jotta aiheesta saataisiin selkoa Baarsin tutkimusryhmä kokosi 212 tutkimusta eri tietokannoista, kuten 12 Cochrane- katsausta.

Tavallisten lääketieteellisten hoitojen ja CAM-hoitojen välinen ero maailmankuvassa ja siihen liittyvien terveys- ja sairauskäsitysten erot ilmenevät myös infektioiden ehkäisy- ja hoitostrategioiden keskeisinä eroina.

Perinteinen lääketiede on historiallisesti keskittynyt (enemmän) sairauksien torjuntaan pitäen terveyttä enemmän tai vähemmän epäsuorasti sairauden puuttumisena. CAM-hoidoissa on puolestaan keskitytty (enemmän) terveyden edistämisen strategioihin.

Tärkeimmät perinteisen lääketieteen hoitostrategiat ovat antimikrobiset hoidot, jotka tappavat tai vähentävät mikrobien kasvua ja jotka vähentävät sairauteen liittyviä oireita, kuten kuumetta ja kipua.

CAM-hoitojen tärkeimmät hoitostrategiat taas ovat lääkinnälliset ja ei-lääkehoidot, jotka tukevat kehoa voittamaan infektion, vahvistamalla kehon omaa kapasiteettia päihittää tauti.

On useita, enimmäkseen havainnollisia tutkimuksia, jotka tukevat hypoteesia, että CAM-hoitoja tavallisen lääketieteen hoitojen ohella harjoittavat lääkärit kirjoittavat vähemmän antibioottireseptejä perinteisiin lääkäreihin verrattuna.

Tärkeimmät CAM-hoitojen sairauksien ehkäisymenetelmät ovat elämäntapamuutokset/ toimenpiteet, jotka vahvistavat ja/tai tukevat elimistön fysiologista kykyä hallita itseään ja kykyä suoriutua infektioista.

Ennaltaehkäisyssä CAM-hoidoilla pyritään vähentämään stressiä, korjaamaan unettomuutta, masennusta ja ahdistusta (jotka kaikki liittyvät suurempaan infektioalttiuteen). Edistämään terveellistä ruokavaliota ja lisäämään liikuntaa. Sekä pyritään tukea elimistöä kuumereaktion aikana,​jotta elimistö voi voittaa infektion itse ja infektioiden ehkäisemistä luontaistuotteilla.

Cochranen katsauksista (sama käy ilmi myös muista lähteistä), että osa CAM-hoidoista, joita käytetään hengitystieinfektioissa (lasten sekä aikuisten) antavat lupaavia tuloksia. Jotkin näistä hengitystiehyeisiin kohdentuvista hoidoista ovat osoittautuneet myös systemaattisissa arvioinneissa tehokkaiksi.

CAM-hoitojen mahdollisuudet muihin infektioihin, kuten virtsatieinfektioihin (aikuiset naiset) ja ihoinfektioihin, ovat tutkimustuloksiltaan lupaavia, mutta tarkempaa tutkimusta tarvitaan, jotta saadaan riittävän korkealaatuista näyttöä.

Antibioottien yleisiä haittavaikutuksia ovat antibioottiripuli, joka tulee 5-39%: lle potilaita ja kandidiaasi, ylipaino (liittyy lapsuuden antibioottien käyttöön ennen 2 vuotta) , allergiat (5-10 %:lla kaikista käyttäjistä) ja 10-30 %:lla sairaalapotilaista, ärtyvän suolen oireyhtymän  (IBS ja IBD) lisääntyminen.

Jokaista 14 antibiooteilla hoidettua lasta kohden, yksi lapsi koki haittatapahtuman (kuten oksentelua, ripulin tai ihottuman), näitä ei olisi tapahtunut, jos olisi ollut mahdollista hoitaa infektio muulla tavalla.

Tässä Baars et al. katsauksessa on löydetty merkittäviä todisteita, jotka tukevat useiden hengitystieinfektioihin käytettyjen CAM-hoitojen turvallisuutta ja tehokkuutta. Onkin tärkeää arvioida, kuinka näitä tietoja voidaan hyödyntää vaihtoehtojen löytämiseksi antibiooteille, jotta voitaisiin välttää tarpeetonta antibioottien käyttöä.

Muiden infektioiden yhteydessä (kuten virtsatietulehdukset ja ihotulehdukset) CAM-hoitojen kohdalla on olemassa lupaavia tuloksia kliinisistä tutkimuksista, mutta lisätutkimusta tarvitaan ennen kuin suosituksia voidaan antaa.

Iso este CAM-hoitojen hyödyntämiselle on metodologinen. Menetelmät, joita tällä hetkellä käytetään korkealaatuisen tutkimusnäytön hankkimiseen (RCT:t, systemaattiset katsaukset ja RCT:iden meta-analyysit), eivät useinkaan kohtaa CAM-hoitojen maailmankuvaa. Standardi EBM, kaksoissokkoutetut, lumekontrolloidut RCT tutkimukset, eivät useinkaan sovellu CAM-hoitojen tehokkuuden tutkimiseksi CAM-hoitojen monimutkaisuuden vuoksi.

Nykyisin tutkimuksissa käytettyjen menetelmien ja CAM-hoitojen välisen ristiriidan seurauksena RCT tutkimukset uupuvat usein CAM-hoidoilta. Kuin myös RCT tutkimukset voivat johtaa vääriin negatiivisiin tuloksiin, eli todellisuudessa hoidolla on (enemmän) hyödyllisiä vaikutuksia, mutta niitä ei ole tai voitu ottaa huomioon tutkimusaseman ja menetelmän vuoksi.

Toinen este on se, että monissa maissa CAM-hoitojen tutkimukselta puuttuu rakenteellinen rahoitus (Kiinassa TCM-tutkimusta rahoitetaan yhä enemmän rakenteellisesti). Puutos voi johtaa sponsorointiharhaan. Suurin osa CAM-hoidoista tai niissä käytetyistä tuotteista ei ole patentoitavissa eikä tutkimus siten ole kannattavaa. Hoitoja lobataan niukasti, ja hoitomuodot ovat monimutkaisia sekä riippuvaisia monista tekijöistä. Näiden tekijöiden vuoksi tutkimus on useasti alirahoitettua.

On olemassa useita CAM-hoitojen puolesta puhuvia perusteita. Kuten potilaiden asema terveydenhuollossa on yhä tärkeämpi (yhteisten hoitoon liittyvien päätöksien tekeminen, potilaiden raportoimat tulokset ja kokemukset) ja potilaat käyttävät sekä vaativat CAM-hoitoja maailmanlaajuisesti.

Tutkimuksen oleellisia lopputuloksia.

On olemassa näyttöä siitä, että CAM-hoitojen ehkäisy- ja hoitostrategiat voivat johtaa siihen, että antibiootteja määrätään ja kulutetaan vähemmän.

Joidenkin hengitystieinfektioiden CAM-hoitostrategiat ovat lupaavia, ja jotkin ovat osoittautuneet tehokkaiksi systemaattisissa katsauksissa. Potilaille ja lääkäreille tarvitaan ohjeistusta ja apua päätöksien tekemiseen.

CAM-hoitostrategiat muihin infektioihin, kuten virtsatieinfektioihin ja ihoinfektioihin, ovat lupaavia, mutta lisää tutkimusta tarvitaan korkealaatuisen näytön saamiseksi.

Maailmankatsomukseen liittyvät CAM-terveyskonseptit mahdollistavat terveyden edistämiseen tähtäävän infektioiden ennaltaehkäisyn.

Joten CAM-hoitojen hyödyt antibioottien käytön vähentämisessä liittyvät mm. ennaltaehkäiseviin menetelmiin, joiden tavoitteena on vähentää stressiä, unettomuutta, masennusta ja ahdistusta (kaikki ne liittyvät lisääntyneeseen alttiuteen saada akuutti tartuntatauti), terveellisen ruokavalion edistämiseen ja liikuntaan (molemmat vähentävät tartuntatautien riskiä) sekä tukemaan elimistön kuumereaktiota kuin myös kykyä voittaa infektiot itsestään ja ehkäisemään infektioita luonnontuotteilla.

 

Lähde:

Baars, Erik W et al. “The Contribution of Complementary and Alternative Medicine to Reduce Antibiotic Use: A Narrative Review of Health Concepts, Prevention, and Treatment Strategies.” Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM vol. 2019 5365608. 3 Feb. 2019, doi:10.1155/2019/5365608
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6378062/