Näyttö ja käyttö

Mitä CAM on?

CAM-hoidot eli täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot (Complementary and Alternative Medicine) ovat laaja kirjo terveyden edistämistä, hoitoja ja tuotteita. Niitä ei yleensä tarjota ja käytetä virallisessa, yhteiskunnan ylläpitämässä terveyspalvelujärjestelmässä, mutta käyttö on yleistä [1].

Manipulaatio- ja mobilisaatiohoidot perustuvat kehon liikuttamiseen (kiropraktiikka, hieronta, osteopatia, naprapatia, jäsenkorjaus[2]).

Terveydenhoitojärjestelmät muodostavat kokonaisia länsimaisesta biolääketieteestä erottuvia terveyden ja sairauksien hoidon kokonaisuuksia (kiinalainen, auyrvedinen ja antroposofinen lääkintä, homeopatia, perinnehoidot) .

Luontaistuotteet ja ravitsemushoidot.  Niissä hyödynnetään kasvien lääkinnällisiä vaikutuksia tai erilaisia ruokavalio- ja paastohoitoja (yrtti-, rohdos-, vitamiini- ja hivenainevalmisteet sekä ruokavaliot).

Kehomielihoidoilla vaikutetaan kehoon mielen avulla tai päinvastoin hyödyntäen mm. kehon energiaratoja (jooga, meditaatio, mindfulness, akupunktio, hypnoosi, rentoutushoidot, aromaterapia, vyöhyketerapia, tai chi, reiki, terapeuttinen kosketus, hengitys-, mielikuva- ja lihasharjoitukset ym.)

Täydentävää vai vaihtoehtoista?

CAM-hoidot voivat tarjota täydentävää tai vaihtoehtoista apua. Esimerkiksi perinteinen kiinalainen lääketiede on täydentävää hoitoa silloin, kun sitä käytetään edistämään hyvinvointia ja toipumista vakavan sairauden, kuten aivoinfarktin aiheuttamista halvausoireista. Se on vaihtoehtohoitoa silloin, kun sitä käytetään esimerkiksi selkäkipuihin kipulääkkeiden sijasta.

Julkisessa keskustelussa näitä hoitomuotoja kutsutaan eri nimillä, joista osa on latautuneita hoitomuotojen kiistanalaisuuden vuoksi. Tietyn termin valinnalla saatetaan ilmaista omaa kantaa kiistassa.[3] Termivalinoilla keskustelun osapuolet asemoivat itsensä suhteessa CAM-hoitoihin. Tässä blogissa käytämme useita termejä. Tutkimustietoon nojaten pyrimme hälventämään näkemyseroista aiheutuvaa, turhaa vastakkainasettelua.

Luontaishoito on CAM-ammattilaisten suosima sana, samoin ovat luontaislääketiede, luontaishoito, luontaisterapia, luonnonmukainen terveydenhoito, luonnonlääketiede ja luonnonlääkintä.

Vaihtoehtohoito  yhdistyy ajatukseen, että on olemassa erilaisia vaihtoehtoja saman terveysongelman hoitamiseksi.

Täydentävä hoito tarkoittaa, että hoitomuoto täydentää jotakin muuta hoitoa tai sitä käytetään rinnakkain jonkin toisen hoidon kanssa.

Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoitomuodot (CAM=Complementary and Alternative Medicine CAM) on kansainvälisessä kirjallisuudessa yleisesti käytetty käsite. Puhutaan myös ”täydentävästä ja vaihtoehtoisesta lääkinnästä”. EUROCAM, NAFCAM

Perinnelääketiede (Traditional Medicine) on Maailman terveysjärjestön, WHO:n suosima termi.

Täydentävä ja yhdistävä lääketiede tarkoittaa, että hoitamisessa sovelletaan joustavasti biolääketieteen metodeja ja muita auttamistapoja. (CIM, Complementary and Integrative Medicine)

Täydentävä ja yhdistävä terveys  painottaa  terveyden edistämistä. Termiä käyttää Yhdysvaltain National Center for Complementary and Integrative Health (nih.gov)

Uskomushoito on voimakkaan kielteisesti latautunut termi, jolla painotetaan hoitojen uskonvaraisuutta ja tieteellisen näytön puutetta. Termi on suomalainen eriskummallisuus. ”Uskomuslääkintä” syntyi sanakilpailun tuloksena termeille Complementary and Alternative Medicine  Lääkäriseura Duodecimissa vuonna 1995. Termiä ei käytetä tieteellisessä kirjallisuudessa.

Viitteet

[1] Kemppainen L, Kemppainen T, Reippainen J, Salmenniemi S, Vuolanto P. Use of complementary and alternative medicine in Europe: Health-related and sociodemographic determinants. Scand J Public Health 2017. doi: 10.1177/1403494817733869

[2] Koulutettu kiropraktikko, osteopaatti, naprapaatti ja hieroja ovat Valviran valvomia, nimikesuojattuja ammatteja. Ne ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan asetuksen mukaisesti hyväksyttyjä ammattinimikkeitä.

[3] Vuolanto, P., Sorsa, M., Aarva, P., & Helin, K. (2018). Katsaus suomalaiseen CAM-tutkimukseen. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti55(3). https://doi.org/10.23990/sa.74424