Mindfulness ja kipu

Krooniseen kipuun liittyy myös psykologisia tekijöitä. Voiko mindfulness-harjoitukset lievittää oireita?

Järjestelmällisestä hausta, neljästä tietokannasta löydettiin 534 tutkimusta. Tutkimuksista 13 satunnaistettua, kontrolloitua ja jotka täyttivät valitut kriteerit ja ne sisällytettiin analyysiin.[1]

Analyysin mukaan mindfulness-meditaatiot vähensivät masentuneisuutta merkittävästi. Tämän ohella mindfulness harjoitukset vaikuttivat kipuun, sekä ahdistuksen tunteeseen.

Tutkijoiden mukaan mindfulness -meditaatiolla on merkittävin vaikutus psykologiseen aspektiin kroonisen kivun kohdalla, parantaen siihen liittyvää masennusta ja lisäten elämänlaatua. [1]

Mahdollinen vaikutustapa saattaa olla muutokset aivojen harmaassa aineksessa. 2021 julkaistussa meta-analyysissä: Mindfulness related changes in grey matter: a systematic review and meta‐analysis – antaa tähän viitteitä.

Siinä tarkasteltiin 25 vertaisarvioitua tutkimusta, jotka käsittelivät magneettikuvauksia, joissa näkyi mindfulness-meditaatioon liittyviä harmaan aineen muutoksia. Vaikka järjestelmällinen tarkastelu paljasti valituissa tutkimuksissa olevia suunnitteluongelmia, tutkijoiden mukaan yhteenvetona voidaan todeta, että analyysit osoittavat, että mindfulness -meditaatio saa aikaan harmaan aineen muutoksia. [2]

On yhä enemmän todisteita siitä, että meditaatio saa aikaan toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia aivoissa. Kuten 2021 tehty meta-analyysi osoitti, että meditaatiolla on keskisuuri tai suuri vaikutus aivojen harmaaseen aineeseen. [2]

 

Lähteet:

[1] Ball EF, Nur Shafina Muhammad Sharizan E, Franklin G, Rogozińska E. Does mindfulness meditation improve chronic pain? A systematic review. Curr Opin Obstet Gynecol. 2017 Dec;29(6):359-366. doi: 10.1097/GCO.0000000000000417. PMID: 28961631. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28961631/

[2] Pernet, C.R., Belov, N., Delorme, A. et al. Mindfulness related changes in grey matter: a systematic review and meta‐analysis. Brain Imaging and Behavior (2021). https://doi.org/10.1007/s11682-021-00453-4 https://link.springer.com/article/10.1007/s11682-021-00453-4