Plasebosta on tullut salonkikelpoista

Plasebosta on tullut salonkikelpoista

Yle Akuutin ohjelma 13.3.2022 Mielen parantava voima ei olisi ollut mahdollinen kymmenen vuotta sitten. Mutta maailma muuttuu. Vielä kuusi vuotta sitten esimerkiksi Aamulehdessä kiisteltiin, parantaako myönteinen ajattelu. Pikku hiljaa mielen voima ja muut plasebovaikutusta vahvistavat hoidot ovat muuttuneet enemmän salonkikelpoisiksi. Tämä on hyvä suuntaus.

Akuutin ohjelmassa on toinenkin kiinnostava seikka. Siinä puhutaan kehon tasapainosta eli harmoniasta. Pyrittäessä ymmärtämään monioireisten potilaiden vaivoja on huomattu, että eri elämänalueiden kuormitustekijät, kuten sairaus, uupumus, psyykkinen tai muu trauma tms. ovat suistaneet elimistön epätasapainoon. Tai oikeastaan epätasapainoon on suistunut koko kehomieli.

Tasapaino viittaa nimen omaan kehon ja mielen keskinäiseen harmoniaan. Kehomieli-käsitteestä on tullut ymmärrettävä juuri siksi, että nykytutkimus on löytänyt psykofysiologisia mekanismeja, jotka todistavat ilmiön ”kehomieli” todelliseksi asiaksi. Juuri tämän vuoksi erilaiset ohjelmassa mainitut rentoutusharjoitukset ovat tehokkaita auttajia. Kehomielihoidossa on hyvin erilaisia tekniikoita ja toimenpiteitä, kuten hengitysharjoitukset, jooga, meditaatio, akupunktio, hieronta, parantava kosketus, rentoutusharjoitukset, ohjattu mielikuvaharjoittelu, tai chi, hypnoosi, manipulaatiohoidot, pilates, reiki, qi gong, refleksologia ja kraniosakraaliterapia ja muut täydentävät hoidot. Niitä tosin ohjelmassa ei mainita.

Siinä painotetaan aivan oikein, että mielen voima ei ole mystinen tai yliluonnollinen asia.

Tiede on jo kauan sitten osoittanut, että mieli, tunteet, kokemukset ja mielikuvat vaikuttavat myös kehollisesti. Terveydenhuollon päättäjiltä kuitenkin kestääkin tavallisesi useita vuosia, eräiden arvioiden mukaan keskimäärin noin seitsemän vuotta, ennen kuin tutkimustulokset otetaan huomioon terveyden ja sairauden hoidon uusia menetelmiä käyttöön otettaessa.

Plasebo on rakkautta”

Erityisesti professori Teppo Järvisen kommentti ”Plasebo on rakkautta” ilahdutti (kohdassa 20 min). Hoitavien henkilöiden hyväksyvä mukana olo ja vaivojen ja kärsimyksen kohtaaminen yhdessä kulkien ovat tärkeitä.

Ne tuottavat ja luovat  parantavaa voimaa, kutsutaan sitä sitten rakkaudeksi, energiaksi, läsnäoloksi, tunnelmaksi tai miksi tahansa. Joka tapauksessa se on jotakin inhimillistä ja koettua parannusvoimaa, -energiaa tai paranemispotentiaalia.

Järvisen mukaan ihmisessä olevaa paranemispotentiaalia olisi hyvä osata käyttää nykyistä paremmin. Jos joku keksisi, miten se tehdään, se olisi miljoonan taalan juttu.

Plasebovaikutus on kaikkea sellaista, mikä ei ole yksiselitteisesti mitattavissa biolääketieteen kultaisen standardimetodin, satunnaistetun kliinisen kokeen keinoin. Plasebovaikutus syntyy hoitokokemuksista, elämäntilanteesta ja -historiasta ja varsinkin hoitosuhteen koetusta laadusta. Hoitamisessa on aina vähintään kaksi osapuolta, hoitaja ja hoidettava.  Hyvä hoitosuhde ja hoitokokemus tuottavat plasebovaikutusta ja huono nosebovaikutusta. Toisin sanoen plasebovaikutusten laatikossa on paljon palikoita, jota odottavat tutkijaansa.

Plasebon vaikutukset ovat tulleet esiin esimerkiksi täydentävien hoitojen käyttäjien kokemuksia tutkittaessa. Kun hoidettavat tuntevat saaneensa hoitajalta aikaa, kuuntelemista, kohtaamista, myötätuntoa ja jopa rakkaudellista kohtelua, heidän oireensa lievittyvät. Tämän ovat jo kauan tienneet monet täydentävien hoitojen käyttäjät. Onkin hämmentävää, että Akuutin ohjelmassa ei viitata lainkaan tähän, mahdollisesti kansanterveydellisesti merkittävään hoitamisen kenttään, joka koskettaa suurta osaa suomalaisia. Tämäkin aihepiiri odottaa tutkijoitaan Suomessa.

Täydentävien hoitajien palveluiden käyttäjien tarkkaa määrää Suomessa ei tiedetä, mutta käytettävissä olevien tutkimustietojen perusteella on arvioitavissa, että heitä on vähintään useita satoja tuhansia.

Kolme yleisintä täydentävien hoitojen käytön syytä ovat koetut ja odotetut hyödyt, koettu turvallisuus sekä tyytymättömyys tavanomaiseen lääketieteelliseen hoitoon. Katso tarkemmin Tangkiatkumjai, Mayuree, Boardman, Helen & Walker, Dawn-Marie (2020) Potential factors that influence usage of complementary and alternative medicine worldwide: a systematic review. BMC Complementary Medicine and Therapies 20, 363. https://doi.org/10.1186/s12906-020-03157-2

Alkuperäinen kirjoitus:
Pauliina Aarva: Plasebosta on tullut salonkikelpoista