Pienemmät kustannukset täydentävää lääketiedettä hyödynnettäessä

Mikäli lääkäri osaa hyödyntää täydentävää lääketiedettä, hänen potilaistaan koituu tavallisesti pienemmät kustannukset – ja he elävät pidempään. Terveysekonomistit ovat pitkälti jättäneet huomiotta täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen (CAM, Complementary and Alternative Medicine) tutkimusalana, vaikka sekä kliiniset kokemukset että useat empiiriset tutkimukset viittaavat CAM-hoitojen kustannustehokkuuteen. [1]

Tutkimuksessa käytettiin hollantilaisen sairausvakuutusyhtiön Azivon aineistoa, joka toimii pääasiassa Haagin kaupungissa ja sen lähialueilla. Alankomaissa sairausvakuutuksen ostaminen on pakollista kaikille kansalaisille. Lisäksi kansalaiset voivat ostaa lisävakuutuksia. Kerätty aineisto sisälsi neljännesvuosittaiset tiedot terveydenhuoltokustannuksista (yleislääkärin hoito, sairaalahoito, farmaseuttinen hoito ja ensihoito), syntymä- ja kuolinpäivät, sukupuolen. [1]

Kaikkiaan noin 150 000 vakuutettua vuosilta 2006–2009. [1]

Tutkimuksessa oli 1913 perinteistä yleislääkäriä ja 79 yleislääkäriä, joilla oli CAM-lisäkoulutusta akupunktiossa (25), homeopatiassa (28) ja antroposofisessa lääketieteessä (26). [1]

Potilailla, joiden yleislääkärillä oli lisänä CAM-lisäkoulutus, oli terveydenhuollon kustannukset ja kuolleisuusaste ovat 0–30 % alhaisempi iästä ja CAM-tyypistä riippuen. Pienemmät kustannukset johtuvat vähemmästä sairaalahoitojen ja reseptilääkkeiden määrästä. Syitä tähän saattaa olla liiallisen hoidon välttäminen sekä keskittyminen ennaltaehkäisevään ja parantavaan terveyden edistämiseen. [1]

CAM-potilaiden kustannukset ovat 7% pienemmät kuin perinteisillä yleislääkäreillä, mikä on 140 euroa potilasta kohti vuodessa. Kun kustannuksia verrataan ikäryhmittäin, absoluuttisesti mitattuna erot ovat erityisen suuret 75-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla, joiden lääkärillä on antroposofinen koulutus. Heillä kokonaiskustannukset ovat noin 400 euroa pienemmät neljännesvuosittain. [1]

Myös Herman ja tutkimusryhmä [2] raportoivat, että joitain CAM-hoitoja voidaan pitää kustannustehokkaina verrattuna tavalliseen hoitoon erityisissä olosuhteissa: akupunktio migreeniin, manuaalinen hoito niskakipuihin, kylpylähoito Parkinsonin tautiin, itsesuggestio stressinhallintaan kemoterapiaa saavilla syöpäpotilailla, leikkausta edeltävä ja leikkauksen jälkeinen suunkautta otettavat ravintolisät ruoansulatuskanavan kirurgian yhteydessä, biofeedback potilaille, joilla on ’toiminnallisia’ häiriöitä (esim. ärtyvän suolen oireyhtymä), ja runsaasti kaliumia sisältävä ruokavalio sydänpotilaille.

CAM- hoitojen humanististen ja taloudellisten tulosten mittaamiseen liittyy kuitenkin useita kysymyksiä, jotka on otettava huomioon. Ensinnäkin, vaikka CAM-hoitoja voidaan käyttää akuuttien sairauksien hoitoon, niitä käytetään yleisemmin kroonisten sairauksien hoitoon tai tulevien sairauksien ehkäisyyn (riskien vähentäminen) sekä terveyden ja hyvinvoinnin optimointiin. CAM: n käyttö näihin käyttöaiheisiin edellyttää pitkäaikaisten tutkimusten suorittamista. [2]

Lähde:
[1] Kooreman, Baars. 2012 Patients whose GP knows complementary medicine tend to have lower costs and live longer. DOI: 10.1007/s10198-011-0330-2 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21695547/

[2] Herman, P.M., Craig, B.M., Caspi, O.: Is complementary and alternative medicine (CAM) cost-effective? A systematic review. BMC Complementary and Alternative Medicine 5:11 (2005)