Ravintolisien käytön kustannustehokkuus ikääntyneillä

Tavallisten ravintolisien käyttö hoitokodeissa on osoittanut kustannushyötyjä.

Tutkimuksen mukaan ravintolisät vähensivät  sairaalahoidon tarvetta merkittävästi (kuolleisuudessa ei havaittu muutosta).

Kliinisesti merkityksellisiä ravintolisien käyttöä suosivia tuloksia tutkimuksessa saatiin: elämänlaadun parantumisessa, infektioiden, leikkauksen jälkeisten komplikaatioiden ja kaatumisien vähentymisessä ja toiminnallisen rajoittuneisuuden kohdalla. [1]

Kaiken kaikkiaan tähän meta-analyysiin sisällytetyt tutkimukset, jotka perustuvat enimmäkseen takautuviin kustannusanalyyseihin, osoittavat, että suun kautta otettavien ravintolisien käyttö tuottaa kokonaiskustannusetua tai lähes neutraalia tasapainoa, johon liittyi positiivisia terveyshyötyjä, jotka viittaavat kustannustehokkuuteen.

Hyödyt eivät kohdistuneet vain yksilöön vaan myös hoivayksikköön ja sen henkilökuntaan. [1]

Hoivakodeissa tehtyä tutkimusta tukee Cambridgen yliopiston lehdessä julkaistu raportti, joka kohdentui aliravittuihin tai heikolla ravitsemustasolla oleviin henkilöihin Britanniassa. Aliravitsemuksesta voi aiheutua moninaisia terveyshaittoja. Britanniassa arvioidaan olevan 3 miljoonaa aliravittua henkilöä, joista monet ovat sairaalahoidossa tai hoivakodeissa olevia ikääntyneitä henkilöitä. [2]

Raportin mukaan ravintolisien  tarkoituksenmukaisen, näyttöön perustuvan käytön tulisi olla olennainen osa sairauksiin liittyvän aliravitsemuksen hallinnassa, erityisesti nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. [2]

Aliravitsemus olisi tunnistettava ja hoidettava tehokkaasti, koska se voi johtaa komplikaatioihin ja viivästyttää sairauksista toipumista, nämä aiheuttavat valtavia kustannuksia terveydenhuoltopalvelulle. Aliravitsemuksen terveydelle ja elämänlaadulle aiheuttamien haitallisten vaikutusten lieventämiseksi tarvittaisiin raportin mukaan nopeaa ongelman tunnistamista ja hoitoa. [2]

Suun kautta käytettävien ravintolisien asianmukaisen käytön tulisi olla olennainen osa sairauteen liittyvän aliravitsemuksen hallinnassa.  Raportin mukaan ravintolisien asianmukainen käyttö johtaa todennäköisesti taloudellisiin hyötyihin, jotka liittyvät terveydenhuollon palveluiden käytön vähentymiseen, mukaan lukien sairaalahoitojen tarpeen vähenemiseen ja hoitojaksojen keston lyhenemiseen. [2]

 

Lähteet:

[1] A systematic review of the cost and cost effectiveness of using standard oral nutritional supplements in community and care home settings.
https://doi.org/10.1016/j.clnu.2015.07.012  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261561415001910

[2] Encouraging appropriate, evidence-based use of oral nutritional supplements. Published online by Cambridge University Press:  10 August 2010
https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-nutrition-society/article/encouraging-appropriate-evidencebased-use-of-oral-nutritional-supplements/4BC89D90403D3E5473066C3633D4B088