Sisäinen rauha – elämän voimavara

Christer Sundqvist, filosofian tohtori

Kun sanot, että sinulla on rauha itsesi kanssa, moni ehkä ajattelee sinun liittyneen johonkin uskonnolliseen lahkoon. Tämäkin voi olla totta, mutta laajemmin ja mahdollisesti kypsemmällä mielellä ajatellen, sisäinen rauha on tarvittaessa irroitettavissa uskonnollisesta viitekehyksestään. Sallittakoon aluksi ystävieni ja itsenikin välittämiä ajatuksia sisäisestä rauhasta ja sen jälkeen mahdollisesti vankempaa tieteen tarjoamia vastauksia tähän sisäisen rauhan pohdintaan.

Voimaa sisäisestä rauhasta

Sellainen ihminen, jolla ei ole sisäistä rauhaa, kärsii tästä tilanteesta, koska hänellä ei ole varmuutta siitä, onko hänellä nimenomaan rauha itsensä kanssa. Vaikka hän ei osaisi sanoittaa tunnetilojaan, rauhattomuus vie häneltä kuitenkin mahdollisuuden elää omaa elämäänsä rikkaammin.

Erityisesti elämän loppunäytöksessä (kuoleman lähestyessä) sisäinen rauha näyttäytyy valtavana voimavarana sekä kuolevalle että lähiomaisille. Sisäisen rauhan ollessa näin erityisessä asemassa, on luonnollista, että me emme kovin paljon pohdi tätä sisäistä rauhaa elämämme aikana, sillä kytkentä kuolemaan on niin ahdistavaa.

Mikä voi estää saavuttamasta sisäistä rauhaa?

Sisäisen rauhan saavuttaminen on niin tärkeää, että tässä kannattaa olla ratkirehellinen itselleen raivatessamme esteitä pois tieltä sinne kaivattuun sisäiseen rauhaan. Sisäiseen rauhaan saatetaan pyrkiä erilaisilla rituaaleilla, pyritään löytämään sisäinen rauha kaikenlaisilla meditaatiomaratoneilla, zen-hifistelyllä, galaktisilla energiansiirroilla, New Age seremonioilla, gurujen opeilla jne… Silläkin uhalla, että saatan loukata joitakin lukijoitani ilmaisemalla tämän asian näin voimallisesti, haluan tehdä selväksi, että sisäisen rauhan löytymiseen riittää itsensä hyväksyminen.

Ole oma itsesi, on se kehotus, joka pitää elää läpi joka solullaan. Se on monelle meistä vaikeaa koska me saatamme elää tietyn roolin varassa näytellen rauhallisempaa kuin sisäisesti olemmekaan.

Sisäisen rauhan menettäminen kertoo jotakin oleellista meidän arvoistamme. Kun elämämme on sopusoinnussa omien arvojemme kanssa, se tuottaa sisäistä rauhaa. Arvotyhjiössä emme oikein tiedä, mitkä asiat ovat meille tärkeitä. Tälläkin tavalla voi menettää sisäisen rauhansa. 

Miten löytyy sisäinen rauha?

Sisäinen rauha on onnen hienoimpia ilmenemismuotoja. Onnen ja sisäisen rauhan saavuttamiseksi on itsensä hyväksymisen kautta löydettävissä elämän tasapaino. Tämä on helpommin sanottu kuin tehty ja osaltaan tämä on syy siihen miksi on tarjolla niin paljon erilaisia oppirakennelmia, kurssitoimintaa ja vaihtelevantasoista ohjausta siihen, miten sisäisen rauhan voi saavuttaa.

Rehellisyys palkitaan ja erityisesti rehellisyyttä itsensä kanssa kannattaa painottaa. Sisäistä rauhaa ei voi löytää, ennenkuin löytää sen mikä elämässä on merkityksellistä ja tärkeää. Sisäisen rauhan puute voi ajaa ihmisen esimerkiksi etsimään elämän tarkoitusta nautinnoista tai elämyksistä. Tästä muodostuu itseään ruokkiva kierre. Mikään ei riitä ja rauhaa ei ole. Sisäisen rauhan puute lopulta lamaannuttaa ihmisen.

Tie kohti sisäistä rauhaa saa alkunsa siitä, että nimenomaan nähdään sisäinen rauha sellaisena asiana, että se saavutetaan sisältä päin. Meidän pitää löytää onni ja elämän merkitys, joka on sopusoinnussa itsemme kanssa. Samalla kun löydät itsesi, löydät sisäisen rauhan. Tässä on se vaikeus. Moni meistä elää kaikenlaisten ristiriitaisuuksien keskellä. Moni ehkä jopa pelkää olla omien ajatustensa kohteena ja ympäröimänä sekä pelkää sitä mitä mielen sopukoista löytyy. 

Sisäisen rauhan saavuttaa, vaikka olisi elämän ristiriitaisuuksien ja stressin ympäröimä. Sisäisestä rauhasta kumpuaa kaikki vastavoima peloille, stressille ja huolille. Sisäisen rauhan vallitessa olemme rauhallisia tunnemyrskyjenkin keskellä.

Pelonsekaisin tuntein jätän lukijalle edes ajatuksen tasolla tarjolle joitakin menetelmiä siitä miten sisäistä rauhaa voi etsiä. Tuomitsinhan varsin vahvasti pyrkimykset saavuttaa sisäinen rauha kursseja käymällä. Jotakin kuitenkin saattaa löytyä.

Etsi elämällesi merkitystä, sillä juuri sinulle on varattu elämänkierron ajaksi jokin erityinen tehtävä tai rooli. Mikäli olet mieleltäsi kaikin puolin terve, kuulet kyllä sisältäsi kutsun elämän merkityksiä tutkailemaan. Mikä on elämässäsi arvokasta? Mikä on sinulle merkityksellistä? Minkä arvomaailman varassa elät?

Opi arvostamaan itseäsi. Tunnen ihmisiä, jotka viettävät aikaa niin paljon muiden ihmisten perustarpeiden tyydyttämiseksi, että unohtavat itsensä. Et voi asettaa oman itsesi keskiöön, jos jatkuvasti ajattelet miten muut pärjäävät. Ei ole vääränlaista itsekkyyttä asettaa itsensä muiden edelle tässä asiassa, itse asiassa se on aivan välttämätöntä.

Pidä elämä yksinkertaisena. Monimutkaisessa elämässä hukkaamme helposti itsemme. Pitämällä huolta siitä, että elämässämme on yksinkertainen rakenne, meillä säilyy yhteys elämänkiertoon, sosiaalisuuteen, luontoon, liikuntaan, lepoon, kaikkeen siihen mitä hyvään ja yksinkertaiseen elämään kuuluu.

Ole kiitollinen. Kiittämättömyys on maailman palkka, sanotaan sananlaskussa. Pyri eroon negatiivisista ajatuskuvioista. Ota kiitollisena vastaan elämä, sillä murheita on kaikilla, ei ainostaan sinulla. Kiitollisuus tahtoo unohtua sen yksinkertaisen seikan toteamiseksi, että sait herätä uuteen aamuun, että on katto pään päällä, että on ruokaa lautasella. Kiitollisuuden kautta ruokitaan elämän iloa, joka vahvistaa sisäistä rauhaamme.

Mitä tiede sanoo sisäisestä rauhasta?

Sisäistä rauhaa tutkitaan monesta eri näkökulmasta. Erityisen kiintoisia ovat tutkimukset, joita tehdään sairaalaympäristössä, vakavasti sairastuneiden keskuudessa. Ratkaisevaa on sairaalan henkilökunnan mahdollisuus tukea potilaan henkistä kasvua sairastelun keskellä. Puolalaistutkimuksessa [1] tuli esille, että pitkäaikaissairailla hengelliset tarpeet liittyivät monesti henkilökohtaisiin uskomuksiin. Tällaisia tarpeita on syytä kunnioittaa ja vahvistaa. Henkisyys ulottui kuitenkin usein uskonnollisen viitekehyksen ulkopuolelle, koska hengellinen ahdistus ei liittynyt uskonnollisen omistautumisen tasoon. Siksi jokainen vakavasta kroonisesta sairaudesta kärsivä potilas tarvitsi henkistä perushoitoa, johon kuului myötätuntoinen kohtelu.

Käsitystä sisäisestä rauhasta voidaan testata erityisillä kyselyillä [2]. Vähän riippuen kyselyn ajankohdasta ja tarkkuudesta, voidaan saada selville mitkä seikat mahdollisesti estävät potilasta saavuttamasta sisäistä rauhaa. Eräässä tutkimuksessa kynnyskysmykseksi nousi esille anteeksianto [3]. Anteeksi antaminen ja anteeksi saaminen oli avain sisäiseen rauhaan. Toisessa tutkimuksissa pitkäaikaista hoitoa saavien tärkeimmiksi henkisen selviytymisen keinovalikoimiksi osoittautuivat myönteinen elämänasenne, sisäinen rauha, voimautuminen, tunne tilanteen hallinnasta, toivo parantumisesta ja onnellisuus [4]. Tutkimuksissa on tunnistettu tärkeiksi seikoiksi toipumisprosessissa kiitollisuuden tunne, myötätunto, sisäinen rauha ja elämän tärkeyden kokeminen [5].

Syöpäpotilailla tärkeäksi osoittautui potilaan kokeman ammattimaisen hoidon ja kivun lievityksen yhteys [6]. Ne potilaat, jotka kokivat, että heidän kiputiloihinsa välittömästi reagoitiin, olivat rauhallisempia. Näinkin yksinkertainen seikka potilaan hoidossa voi olla merkityksellistä. Ikääntyvillä potilailla korostuu hyvän elämän kokeminen ja se, että saa kuolla sisäistä rauhaa tuntien [7].

Lähteet:

[1] Maciej Klimasiński, Ewa Baum, Joanna Praczyk ja muut. Spiritual Distress and Spiritual Needs of Chronically Ill Patients in Poland: A Cross-Sectional Study. Int J Environ Res Public Health 19(9): 5512, 2022

[2] Tobias Kvist Stripp, Arndt Büssing, Sonja Wehberg ja muut. Measuring Spiritual Needs in a Secular Society: Validation and Clinimetric Properties of the Danish 20-Item Spiritual Needs Questionnaire. J Relig Health 2022 Mar 1. doi: 10.1007/s10943-022-01533-5. Online ahead of print.

[3] Jichan J Kim, Eunjin Lee Tracy, Robert D Enright. Motivations for Forgiving an Offender with Practical Implications for Those in the Helping Professions: A Qualitative Study. J Relig Health 2022 Jan 31. doi: 10.1007/s10943-022-01505-9. Online ahead of print.

[4] Cezimar Correia Borges, Patrícia Roberta Dos Santos, Polissandro Mortoza Alves ja muut. Association between spirituality/religiousness and quality of life among healthy adults: a systematic review. Review Health Qual Life Outcomes 19(1):246, 2021

[5] Jesús Saiz, Xin Chen-Chen, Paul J Mills. Religiosity and Spirituality in the Stages of Recovery From Persistent Mental Disorders. J Nerv Ment Dis 209(2):106-113, 2021

[6] Sharon Shyrley Weyll Oliveira, Rayzza Santos Vasconcelos, Verônica Rabelo Santana Amaral ja muut. Spirituality in Coping with Pain in Cancer Patients: A Cross-Sectional Study. Healthcare (Basel) 9(12): 1671, 2021

[7] Jolene van der Kaap-Deeder, Bart Soenens, Stijn Van Petegem ja muut. Live well and die with inner peace: The importance of retrospective need-based experiences, ego integrity and despair for late adults’ death attitudes. Arch Gerontol Geriatr 91:104184, 2020