Korruption vastustus on yhteydessä täydentävien hoitojen käyttöön Euroopassa

Kansalaisten huoli korruptiosta saattaa olla terveydenhuollon näkökulmasta merkittävämpää kuin tähän mennessä on ajateltu. Social Science & Medicine -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan eurooppalaiset, jotka suosivat laajennettuja valinnan vapauksia kannattavia puolueita, käyttivät muita todennäköisemmin täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja (CAM, Complementary and Alternative Medicine), mutta todennäköisesti muista syistä …

PESHLA ja CAM

Kaksi lyhennettä ja pitkä ikä Opit aluksi kaksi tärkeää lyhennettä, joiden varassa eläminen saattaa pidentää ikää ja lisätä terveystietoisuutta. Molempia lyhenteitä yhdistää sama seikka: ne ovat mainioita elämäntapavalintoja. PESHLA! PESHLA on lyhenne, joka tulee menetelmässä keskeisten ydinsanojen alkukirjaimesta ja huutomerkistä. P = …

Uskomushoitojen hautajaiset

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on luopunut epäasiallisen uskomushoito-termin käytöstä ja käyttää raporteissaan termejä CAM-hoidot ja/tai vaihtoehtohoidot kuvaamaan täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja (CAM=Complementary and Alternative Medicine). Tiedeyhteisö ei harhaanjohtavaa termiä ole koskaan käyttänytkään. Hämmentävää on, että lääkäreiden ammattiliitto ja nuorten lääkärien yhdistys edelleen …