Puolet suomalaisista käyttää täydentäviä hoitoja, suurin osa kokee hyötyvänsä niistä

Äskettäin julkaistun, Yhdistävä Lääketiede ry:n tutkimuksen mukaan, jotakin täydentävää ja integratiivista hoitoa (complementary and integrative health modalities) on käyttänyt tutkimusta edeltäneen 12 kuukauden aikana noin puolet (51 %) vastaajista; kyselyyn vastasi 3244 henkilöä, jotka olivat täyttäneet 16 vuotta. Hoidot jaettiin tutkimuksessa kolmeen …