Korruption vastustus on yhteydessä täydentävien hoitojen käyttöön Euroopassa

Kansalaisten huoli korruptiosta saattaa olla terveydenhuollon näkökulmasta merkittävämpää kuin tähän mennessä on ajateltu. Social Science & Medicine -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan eurooppalaiset, jotka suosivat laajennettuja valinnan vapauksia kannattavia puolueita, käyttivät muita todennäköisemmin täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja (CAM, Complementary and Alternative Medicine), mutta todennäköisesti muista syistä …