Näyttö ja käyttö

Tarkoitus

Blogin tarkoitus on jakaa tutkimustietoa ja näin hälventää ennakkoluuloja ja virheellisiä uskomuksia CAM-hoitojen vaikutuksista, käyttäjistä ja hoitajista.

Raportoimme tutkimustietoa hoitojen vaikutuksista, käyttäjien kokemuksista ja terveyspoliittisista linjauksista. Pohdimme, millä tavoin CAM-hoidot liittyvät terveydenhuoltojärjestelmän uudistamiseen, terveyspolitiikkaan, asiakkaan valinnanvapauteen ja potilaskeskeiseen hoitoon.

Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot ovat suosittuja kaikkialla maailmassa, mutta  niistä kiistellään. Jotkut vaativat niille tasapuolista asemaa virallisten terveys- ja hyvinvointipalvelujen rinnalla, toiset ajavat käytön rajoituksia.

Otamme selvää kiistojen taustoista ja perusteluista. Seuraamme CAM-alan tutkimusta ja julkista keskustelua.

Blogissa käsitellään monipuolisesti eri teemoja, jotka on ryhmitelty kategorioiksi:

HISTORIA JA KANSANPERINNE: Perinnehoidot ja perinteiset hoitojärjestelmät, kansanparannus ja eri kulttuurien hoitonäkemykset.

KÄYTTÖ JA KOKEMUKSET: Kuinka yleistä CAM-hoitojen käyttö on? Ketkä käyttävät ja miksi? Mitä tiedetään tutkimusten perusteella kansalaisten kokemista hyödyistä ja haitoista, väestön asenteista, arvoista ja arvostuksista? Mikä selittää CAM-käyttöä?

KIRJAESITTELYT:  Katsauksia ja arviointeja kirjoista, jotka sivuavat CAM-alaa, terveydenhoitoa ja terveyden edistämistä sekä niiden tutkimusta tai julkista keskustelua.

PERUSTUTKIMUS: Esitellään tutkimuksia, joissa tarkastellaan mm. terveyteen ja sairauteen liittyviä fysiologisia tai biologisia prosesseja, solu- tai molekyylitason ilmiöitä. Tämän kategorian kirjoituksissa kuvataan ja pohditaan hoitomenetelmien mahdollisia tai todennettuja kemiallisia tai muita  vaikutusmekanismeja.

PARADIGMA: Millaisia CAM-alaan liittyviä tieteellisiä kiistoja käydään? Miten ne näkyvät ihmisten arjessa? Miten tutkijayhteisön julkilausumattomat oletukset todellisuuden luonteesta ilmenevät tutkimuksen käytännöissä? Mitä vallitseva paradigma (=vallitsevien periaatteiden, uskomusten, arvostusten ja tieteellisten normien kokonaisuus) heijastuu CAM-tutkimuksessa?

TERVEYSPOLITIIKKA: Millaisia vaikutuksia CAM-hoidoilla on yhteiskuntaan, kansanterveyteen ja terveydenhuoltojärjestelmään? Millaista tietoa media välittää CAM-alasta? Millaisia terveyspoliittisia ratkaisuja (sääntely, valvontaa ja tiedotus) Suomessa ja muualla on tehty/on tekeillä.  Mitä ympäristövaikutuksia CAM-hoidoilla on?

VAIKUTUKSET:  Tutkimustietoa tehosta, vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta. Mitä rekisteri-, seuranta- ja havainnointitutkimukset, satunnaistetut kliiniset kokeet (RCT=Randomized Clinical Trial), systemoidut katsaukset ja  meta-analyysit kertovat CAM-hoitojen vaikutuksista, tehosta ja turvallisuudesta.