Uskomushoitojen hautajaiset

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on luopunut epäasiallisen uskomushoito-termin käytöstä ja käyttää raporteissaan termejä CAM-hoidot ja/tai vaihtoehtohoidot kuvaamaan täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja (CAM=Complementary and Alternative Medicine). Tiedeyhteisö ei harhaanjohtavaa termiä ole koskaan käyttänytkään.

Hämmentävää on, että lääkäreiden ammattiliitto ja nuorten lääkärien yhdistys edelleen suosivat asenteellista ja epämääräistä, jopa propagandistiseksi tulkittavaa termiä. MTV:n Suomi Areenalla järjestetään 14.7.2021 tilaisuus, jossa julkistetaan ammattiliiton ja nuorten lääkäreiden yhdistyksen ”selvitys suomalaisten asenteita uskomushoitoihin”.

Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot ovat terveyspolittiisesti ja terveystutkimuksessa kiistanalainen teema.

Tutkimusartikkelissa (Vuolanto ym 2018) on todettu, että täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista ”käytetään eri käsitteitä – kuten uskomushoito, etnomedisiina tai puoskarointi –, joista osa on latautuneita hoitomuotojen kiistanalaisuuden vuoksi, joten tietyn termin valinnalla saatetaan ilmaista omaa kantaa kiistassa.

Nähtäväksi jää, miten luotettavana voi pitää selvitystä, joka on ilmeisesti esitelty myös tutkimukseen osallistuville henkilöille käyttäen asenteellista ja harhaanjohtavaa määritelmää täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista. Lääkäriliiton virheellisen tulkinnan mukaan vaihtoehtohoito, uskomushoito ja täydentävä hoito tarkoittavat samaa asiaa: Lääkäriliitto – Vaihtoehtohoidoista kysely – vastaathan! (laakariliitto.fi).

Arvostettua lääkäreiden ammattikuntaa edustava ammattiliitto kuvailee kansalaisten käyttämiä laillisesti hyväksyttyjä keinoja lievittää kipuja, vaivoja ja oireita halventavaksi koetulla termillä. Täydentävien hoitojen ammatinharjoittajat ovat ilmaisseet tästä julkisen paheksuntansa ja vaatineet asiallista kielenkäyttöä Vetoomus asiallisen termin käyttämisestä täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista – ePressi.

Nuorten Lääkärien Yhdistyksen ja Lääkäriliiton väestökyselyn tulokset julkistetaan 14.7. klo 14.00-14.45 tilaisuuden alussa ja niitä käsitellään heti sen jälkeen paneelikeskustelussa, jossa mukana on kolme aiheesta paljon kirjoittanutta asiantuntijaa.

Tilaisuuden ohjelma: Terveydenhuoltoa tutkitulla tiedolla, ei uskomuksilla

Puhujat:

Ulla Järvi, pääsihteeri, terveysviestinnän tutkija, Suomen tiedetoimittajien liitto

Juhani Knuuti, professori, ylilääkäri,Turun yliopisto, Tyks

Anni Saukkola, lääkäri, somevaikuttaja, tietokirjailija, Terveystalo

Juontajat: Sami Heistaro, koulutuspäällikkö,Suomen Lääkäriliitto ja Lotta Oksanen, varapuheenjohtaja, Nuorten Lääkärien Yhdistys

SuomiAreena 12.-16.7.2021 | Visit Pori

Järjestäjien antamaa lisätietoa tilaisuudesta: Vuosi 2021 on Tutkitun tiedon teemavuosi. Lääkäriliitto ja Nuorten Lääkärien Yhdistys ovat selvittäneet suomalaisten asenteita uskomushoitoihin ja tutkittuun lääketieteelliseen tietoon.

Ehkäpä tämä tilaisuus toimii juhlallisesti uskomushoitojen hautajaisina ja jatkossa lääkäriyhdistykset ja media käyttävät tiedeyhteisön ja viranomaisten suosimaa asiallista kieltä käsitellessään täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja.

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ilmoitti 13.7. 2021 facebook-päivityksessään:

”STM ON LUOPUNUT ”USKOMUSHOITO”-TERMIN KÄYTÖSTÄ

Sosiaali- ja terveysministeriö vastasi (13.7.2021) Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitolle, että ”Hallitusohjelmaan tehdyt kirjaukset on tehty hallitusohjelmaneuvottelijoiden toimesta. Virkavalmistelussa pyrimme määrittelemään käytetyt termit siten, että ne asiallisesti ilmentävät kyseessä olevaa teemaa. Olemme käyttäneet tästä teemasta termejä CAM-hoidot ja/tai vaihtoehtohoidot.” Sosiaali- ja terveysministeriö on siis luopunut ”uskomushoito”-termin käytöstä! Asiallinen ja toisia kunnioittavan termien käyttö on tärkeää, jotta CAM-hoidoista syntyy rakentavaa keskustelua”

Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot ovat yleensä – muutamia poikkeuksia on – virallisen terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolella tarjottavia terveydenhoitopalveluja. Niiden tarjoajilla on kirjava koulutus, eikä hoitajien valvontaa ole Suomessa vielä järjestetty terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonnan tapaan. Asia on parhaillaan käsiteltävänä sosiaali- ja terveysministeriössä.

Tutkimusartikkeli

Vuolanto, P., Sorsa, M., Aarva, P., & Helin, K. (2018). Katsaus suomalaiseen CAM-tutkimukseen. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti55(3). https://doi.org/10.23990/sa.74424

Kirjoituksia uskomushoito-termistä ja sen historiasta:

”Uskomushoito” – mitä se on? – Liinanblogi

Uskomushoitojen ihmemaa – Liinanblogi

Vaihtoehtoista, lääkkeetöntä vai uskomushoitoa? – Liinanblogi

Tämä kirjoitus on julkaistu 13.7.2021 Uskomushoitojen hautajaiset – Liinanblogi