Viheralueella vierailujen positiiviset vaikutukset mielenterveyteen

Viheralueella vierailujen positiiviset vaikutukset mielenterveyteen

Monet meistä kokevat, että metsässä käyminen lisää hyvää oloa. Aiheesta tehty suomalainen tutkimus vahvistaa tämän kokemuksen ihan todelliseksi. Siinä selvitettiin ja vertailtiin, millaisia vaikutuksia luontoon tai liikuntaan liittyvillä aktiviteeteillä on mielenterveyteen ja uneen.

Luontoryhmän ohjelmaan kuului tutustuminen paikallisiin ulkoilualueisiin ja ympäröivään luontoon. Vierailukohteiksi valittiin monipuolisia luontoympäristöjä, kuten metsiä, peltoalueita, järviä ja rannikkoa. Luonto-oppaiden johdolla ryhmä teki yksinkertaisia aistiharjoituksia. Liikuntaryhmä puolestaan osallistui kuntoiluohjelmaan ja kokoontui viikoittain paikallisissa liikuntatiloissa. Liikuntaohjelman suunnittelivat ja toteuttivat ammattimaiset liikunnanohjaajat yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Ohjelma sisälsi aerobista, että anaerobista liikuntaa sekä joukkueurheilua.

Tutkimuksessa verrattiin liikunnan ja viheralueille tehtyjen vierailujen vaikutuksia. Tuloksien mukaan luontoympäristövierailut vaikuttivat myönteisesti mielialaan lisäten iloisuutta, itsetuntoa, rentoutumista sekä läsnäolon tuntua. Tämä viittaisi henkisen resilienssin lisääntymiseen. Viheraluevierailujen positiivinen muutos näkyi erityisesti niillä, joilla henkinen hyvinvointi oli alun perin ollut heikompi. Kuntoilulla havaittiin positiivisia vaikutuksia myös, erityisesti henkilöillä, jotka lähtötilanteessa arvioivat terveytensä olevan hyvällä tasolla. Molemmilla ryhmillä muutokset olivat havaittavissa nopeasti, 8 viikon aikana. Hyvinvointilähete vaikuttaa toimivalta lääkkeettömältä lähestymistavalta terveyden ja sosiaalisen osallisuuden parantamiseen.

Tutkijoiden mukaan viherympäristössä tehtävät aktiviteetit tai ryhmäliikunta, molemmat voivat parantaa koettua terveyttä ja toimintakykyä. Mielenterveyden paranemista ja myönteistä henkistä hyvinvointia havaittiin ainoastaan luontoryhmässä. Sen perusteella, mitä eroja havaittin, tutkijat suosittelevat liikuntaa henkilöille, jotka lähtökohtaisesti kokevat olonsa terveeksi, ja luontopohjaista interventiota erityisesti niille, jotka arvioivat terveytensä huonoksi.

Tutkimus osoitti, että vuodenaika ei näytä vaikuttavan muutokseen, mikä viittaa siihen, että luontopohjaiset interventiot voivat olla tehokkaita ympäri vuoden. Viheraluevierailujen tuoman hyvän olon lisäksi viheralueilla on merkittävä rooli biotooppien ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämisessä kaupungistuvassa maailmassa.

Lähde:

Kolster A, Heikkinen M, Pajunen A, Mickos A, Wennman H and Partonen T (2023) Targeted health promotion with guided nature walks or group exercise: a controlled trial in primary care. Front. Public Health. 11:1208858. doi: 10.3389/fpubh.2023.1208858