Täydentäviä hoitoja käyttäneiden enemmistö tyytyväisiä

Tutkimusten mukaan täydentäviä hoitoja käyttäneet potilaat ovat useimmiten hyvin
tyytyväisiä hoitotuloksiin, ja toivoisivat lääkäreiltä ja hoitohenkilökunnalta avoimempaa
suhtautumista ja keskustelua aiheesta.

Intialaistutkimuksessa (1) selvitettiin neljää eri kroonista sairautta (HIV, nivelreuma,
epilepsia ja kakkostyypin diabetes) potevien täydentävien hoitojen käyttö. Kaikkiaan 4664
potilaasta 1619 (34,7%) käytti täydentäviä hoitoja (suosituimpana ayurvedaa).

Potilastyytyväisyys oli suurinta HIV-potilailla, joista lähes 70% oli tyytyväisiä hoitotuloksiin.
Nivelreumapotilaista tyytyväisiä oli noin 55%. Lääkäreistä nivelreumaa hoitaneista 100%
tiesi potilaan käyttävän täydentäviä hoitoja, 95% HIV-potilaita hoitaneista, epilepsia
sairastavien osalta 74% ja aikuisiän diabetes -potilaiden kohdalla vain 29%. Tutkijoiden
mukaan niin suuri osa näitä hoitoja käyttäneistä oli tyytyväisiä, että täydentävien hoitojen
mukaan ottaminen kliiniseen lääketieteelliseen hoitotyöhön olisi perusteltua.

Tobias Romeyken (2) johtama tutkijaryhmä selvitti yhdistävää lääketiedettä käyttäneiden
tyytyväisyyttä 1158 potilaalla. Erittäin hyvistä hoitotuloksista raportoi 347 potilasta, hyviä
tuloksia koki saaneensa 609 potilasta, kohtalaista hyötyä 181 ja ei minkäänlaista hyötyä
21 potilasta. Tutkijaryhmän mukaan potilaskeskeiset täydentävät terapiat lääketieteellisen
hoidon lisänä paransivat hoidettavien tyytyväisyyttä hoitoon.

Vuonna 2019 julkistetun ruotsalaistutkimuksen (3) mukaan joka neljäs ruotsalainen
syöpäpotilas käytti täydentäviä hoitoja huolimatta niiden vähäisestä tiedotuksesta ja
vaikeahkosta saatavuudesta. Erityisen aktiivisesti CAM-hoitoja käyttivät nuoret, korkeasti
koulutetut naiset. Suosituimpia olivat luontaistuotteet, ravintolisät ja erilaiset
rentoutusharjoitukset. Yli puolet kulutti kuukausittain yli 50 € täydentäviin hoitoihin.

Pääasiallisena motiivina heillä oli fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin parantaminen sekä
elimistön vastustuskyvyn lisääminen. Suuri enemmistö oli tyytyväisiä CAM-hoitoihin
syöpähoitojen tukena. Raportoidut sivuvaikutukset olivat harvinaisia ja lieviä. Vain
kolmasosa oli kertonut täydentävistä hoidoista hoitohenkilökunnalle. Tämäkin
tutkijaryhmä tuli siihen tulokseen, että täydentävien hoitojen kytkeminen konventionaalisiin
syöpähoitoihin olisi perustelua.

TUTKIMUSLÄHTEET:

1) Bhalerao, M. S. et al.: Use of and satisfaction with complementary and alternative
medicine in four chronic diseases: a cross-sectional study from India (Nat Med J. Mar-Apr
2013;26(2):75-8.)
2) Romeyke, T. Et al.: Levels of Patient Satisfaction on Integrative Medicine Before and
After Implementation of Diagnosis-related Group (Global Advances in Health and
MedicineVolume 7: 1–8, 2018)
3) Wode, K. et al.: Cancer patients’ use of complementary and alternative medicine in
Sweden: a cross-sectional study. (BMC Complement Altern Med 19, 62. 2019)