Akupunktion hyödyt kroonisen kivun hoidossa

Akupunktion hyödyt kroonisen kivun hoidossa

Huolimatta laajasta kliinisestä käytöstä ja sen myötä tulevasta näytöstä, akupunktion asema hoitomuotona kroonisen kivun hoidossa on edelleen kiistanalainen.

Tutkimuksen tavoitteena oli tehdä päivitetty meta-analyysi akupunktion vaikutuksen määrittämiseksi kohdistuen neljään kroonistuneeseen kiputilaan.  Tutkijat etsivät Medline- ja Cochrane-tietokannoista RCT(Randomized Clinical Trials) -tutkimuksia eli tutkimuksia joissa käytettiin satunnaistetun hoitokokeen tutkimusmenetelmää, jotka olivat julkaistu marraskuun 2008 jälkeen ja ennen 31. joulukuuta 2015.

Mukaan kelpuutettiin satunnaistetut tutkimukset akupunktioneulahoidosta, joissa akupunktiohoitoa verrattiin joko näennäiseen akupunktioon (plasebo akupunktio) tai ei-akupunktiohoidolliseen hoitoon (esim. fysioterapiaan).

Tukimuksissa olleilla henkilöillä oli epäspesifisiä tuki- ja liikuntaelinten kipuja, nivelrikkoa, kroonista päänsärkyä tai hartiakipua. Tutkimuksissa olleista ryhmistä ainakin yksi ryhmä sai akupunktioneulahoitoa ja yksi ryhmä sai joko näennäisen akupunktion tai ei akupunktiohoitoa ollenkaan. Henkilöitä, jotka johtivat meta-analyysin kriteerit täyttäviä tutkimuksia pyydettiin toimittamaan tutkimusten raakatiedot. Näitä raakatietoja käytettiin toistettaessa kaikki alkuperäisessä RCT-julkaisussa julkaistut analyysit, tietojen tarkkuuden varmistamiseksi. Jokainen meta-analyysissä ollut tutkimus analysoitiin uudestaan.

Ensisijaisesti tutkittiin akupunktion vaikutusta kipuun ja toimintaan. Toissijaisesti tutkittiin, muuttivatko akupunktiohoidon ominaisuudet siitä saatavia hoitovaikutuksia. Meta-analyysissä huomioitiin myös plasebo akupunktio, niin että siinä käytettiin valeneulaa tai vastaavaa metodia.

Aineisto piti sisällään yhteensä 20 827 potilasta, 39 tutkimukseen kautta.

Tutkijoiden päätelmä on, että akupunktio on tehokas kroonisen kivun hoidossa, ja hoitovaikutukset jatkuvat ajan myötä. Oikean akupunktiopisteen laitettavan neulahoidon ohella, on muitakin tärkeitä tekijöitä hoidon vaikutuksessa.

Akupunktiohoidon jälkeistä kivun vähenemistä ei voida selittää pelkästään lumevaikutuksella. Tutkijoiden näkemyksen mukaan on myös selkeitä todisteita siitä, että akupunktion vaikutukset jatkuvat pitkään.

Tutkijat eivät löytäneet mitään selvää yhteyttä tutkimustulosten ja akupunktiohoidon ominaisuuksien, kuten akupunktiotyylin (perinteinen tai länsimainen), kiinteän vs. yksilöllisen pistevalinnan tai sähköstimulaation välillä. Akupunktion vaikutuksen vaihtelut eri tutkimuksissa johtuvat pääasiassa kontrolliryhmien saamien hoitojen eroista eikä eroista akupunktiohoidosta itsestään.

Tutkijoiden mukaan akupunktio on tehokas kroonisten tuki- ja liikuntaelin-, pää- ja nivelrikkokipujen hoidossa. Tutkijoiden uusi löytö oli akupunktion keskimääräistä suurempi vaikutus ylävartalon tuki- ja liikuntaelinten kipuihin, kun vertailtiin havaintoja alaselän, nivelrikon ja päänsäryn kohdalla.

Vaikutuksena kliiniseen käytäntöön, tutkijat vahvistivat, että akupunktiolla on kliinisesti merkittävä, jatkuva vaikutus krooniseen kipuun. Akupunktion hoitovaikutukset jatkuivat ajan myötä, eikä niitä voida selittää pelkästään lumevaikutuksella/ plasebo-efektillä. Akupunktiohoidon antaminen on järkevä vaihtoehto potilaille, joilla on kroonista kipua.

Tutkijat:
Andrew J. Vickers, PhD, Emily A. Vertosick, MPH, George Lewith, MD, Hugh MacPherson, PhD, Nadine E. Foster, DPhil, Karen J. Sherman, PhD, Dominik Irnich, MD, Claudia M. Witt, MD, and Klaus Linde, MD, on behalf of the Acupuncture Trialists’Collaboration

Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York
Southamptonin yliopisto, Southampton, Iso-Britannia
Yorkin yliopisto, York, Iso-Britannia
Kaiser Permanente Washingtonin terveystutkimuslaitos, Seattle, Washington
Ludwig-Maximilians-Universität München, München, Saksa
Zürichin yliopistosairaala, Zürichin yliopisto, Zürich, Sveitsi
Charite-Universitätsmedizin, Berliini, Saksa
Marylandin yliopiston lääketieteen koulu, Baltimore, Maryland.

Lähde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5927830/