CAM-hoitojen käyttö syöpään sairastuneilla lapsilla Saksassa

Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomenetelmien (CAM) käytön yleisyydestä lasten syöpäsairauksissa on vain vähän tutkimuksellista tietoa. Aihettaa päätettiin selvittää Saksassa integroivan (yhdistävän) lääketieteen Herdecke-sairaalassa, joka on Wittenin / Herdecken yliopiston opetussairaala.

Tutkimus tehtiin retrospektiivisenä kyselytutkimuksena, kohdennettuna kaikkille vanhemmille, joiden lapsilla oli  todettu syöpä (Saksan lastensyöpärekisterin mukaisesti). Tämä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001.

Lähetetyistä 1595 kyselylomakkeista 1063 (67%) arvosteltiin. 35% vastaajista oli käyttänyt CAM- hoitoja. Yleisimmin käytetyt menetelmät olivat homeopatia, ravintolisät ja antroposofinen hoito, mukaan lukien mistelihoito.

Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen käytön todennäköisyyttä lisänneet tekijät olivat aikaisempi CAM-hoitojen käyttö, korkeampi sosiaalinen status sekä lapsen sairauden huono ennuste. Yleisimmin mainitut syyt niiden käytölle olivat fyysisen tilan vakauttaminen, immuunijärjestelmän vahvistaminen ja paranemismahdollisuuksiin vaikuttaminen.

Vaikka CAM-hoitoja koskevat tietolähteet eivät useimmissa tapauksissa olleet lääkäreitä, 71% käyttäjistä oli kuitenkin puhunut lääkärille niiden käytöstä. Vanhempien kokemat CAM-hoitojen vaikutukset olivat suurimmaksi osaksi positiivisia.

89% käyttäjistä ilmoitti suosittelevansa CAM-hoitoja muille vanhemmille.

PÄÄTELMÄT: CAM-hoitoja annetaan tavanomaisen hoidon ohella Saksassa 35%: lle syöpään sairastuneita lapsia.  89% vastaajista (vanhemmista) ilmoitti suosittavansa CAM-hoitoja muille. Tämä kertoo suuresta tyytyväisyydestä saatuja hoitoja kohtaan.

Lähde:
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, Lastenlääketieteen osasto, Herdecke, Saksa
Laengler, Spix, Seifert, Gottschling, Graf, Kaatsch 2008
Complementary and alternative treatment methods in children with cancer: A population-based retrospective survey on the prevalence of use in Germany DOI: 10.1016/j.ejca.2008.07.020  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18809313