Akupunktio ja sepelvaltimotauti

Akupunktio ja sepelvaltimotauti

Akupunktio voi parantaa ahdistuneisuus- ja masennusoireita. Sekä vähentää ja lieventää rasitusrintakipu kohtauksia potilailla, joilla on vakaa sepelvaltimotauti.

Vakaasta sepelvaltimotaudista puhutaan silloin, kun potilaan oireet ovat aina samantyyppisiä, ja potilaalla on todettu sydänlihaksen hapenpuute tai merkittävä sepelvaltimoahtauma. [1]

Tyypillisin oire – puristava rintakipu – tulee rasituksessa tai voimakkaan tunnereaktion yhteydessä. Sitä kutsutaan nimellä angina pectoris (rasitusrintakipu). Kipu voi säteillä vasempaan käteen, kaulaan ja leukaan, mutta oireena voi olla myös hengenahdistusta, nopeaa väsymistä rasituksen yhteydessä, pahoinvointia, etovaa oloa tai närästystä. [1]

Meta-analyysillä (koottu satunnaistetuista kontrolloiduista tutkimuksista) pyrittiin selvittämään akupunktion (ainoana hoitona) tai akupunktiota yhdessä lääkkeellisen hoidon kanssa verrattuna pelkän lääkkeellisen hoidon tehokkuuteen, vakaan sepelvaltimotaudin yhteydessä oleviin masennus- ja
ahdistusoireisiin. [2]

Tähän meta-analyysiin otettiin yhteensä 12 satunnaistettua tutkimusta, aineisto koostui 974 potilasta. Tulokset osoittivat, että sekä akupunktioryhmä, että akupunktiota ja lääkehoitoa saaneeseen ryhmiin liittyi suurempi oireiden helpottaminen sekä paremmat sydänsähkökäyrän (EKG) tulokset verrattuna pelkästään lääkettä saaneeseen ryhmään. Akupunktion ohella lääkettä saaneessa ryhmässä oli myös alhaisempi nitroglyseriinin käyttö kuin vain lääkettä käyttäneessä ryhmässä. [2]

Tutkimuksissa ei havaittu tai raportoitu akupunktioon liittyviä haittavaikutuksia. [2]

Tutkijoiden johtopäätös on, että akupunktiohoito voi parantaa rasitusrintakivun oireita ja EKG -tuloksia potilailla, joilla on vakaa sepelvaltimotauti, ja se voi toimia tämän tilan täydentävänä hoitona. [2]

Samansuuntaisia havaintoja on saatu akupunktiohoidoilla hyperlipidemiaan.

Hyperlipidemia on määritelty tilanteeksi, jossa varhaiseen valtimotautiin yhdistyy indeksihenkilöllä ja suvussa esiintyvä vaihteleva lipidifenotyyppi: suurentunut kokonaiskolesterolipitoisuus. suurentunut triglyseridipitoisuus. [3]

Verkkometa-analyysillä (NMA) arvioitiin suoria ja epäsuoria akupunktion ja siihen liittyvien hyperlipidemia- hoitojen vaikutuksia. Meta-analyysiin otettiin mukaan 36 tutkimusta, joihin osallistui 3 124 potilasta. [4]

Tulokset osoittivat, että: kokonaiskolesterolin kannalta: yksinkertainen akupunktio, akupiste -injektio, sähköakupunktio, länsimaisen statiinilääkkeen ja akupunktion yhdistelmä (ja siihen liittyvät yhdistelmähoidot) olivat kaikki pelkkää lumelääkettä tehokkaampia. [4]

Ihmisten elintason parantumisen ja elämäntapojen muuttuessa hyperlipidemiasta on tullut oleellinen kansanterveydellinen ongelma, ja sen esiintyvyys on lisääntynyt merkittävästi kaikissa ikäryhmissä.

Akupunktiolla, joka on perinteisen kiinalaisen lääketieteen tärkeä osa-alue, on hyvä vaikutus moniin sairauksiin. Sitä voidaan käyttää turvallisena ja tehokkaana täydentävänä / vaihtoehtoisena hoitona hyperlipidemialle.  Akupunktion vaikutusta hyperlipidemiaan olisi arvioitava tieteellisesti lisää. [4]

 

Lähteet:

[1] Terveyskirjasto: Vakaa sepelvaltimotauti (stabiili angina pectoris). Kirsi Tarnanen, Pekka Porela, Pirjo
Mäntylä ja Tuula Meinander. Viitattu 19.10.2021 https://www.terveyskirjasto.fi/khp00111

[2] Yuan Liu, Hao-yu Meng, Mohammad Reeaze Khurwolah, Jia-bao Liu, Heng Tang, Nan Aa, Zhi-jian Yang,
Acupuncture therapy for the treatment of stable angina pectoris: An updated meta-analysis of randomized
controlled trials, Complementary Therapies in Clinical Practice, Volume 34, 2019, Pages 247-253,
https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2018.12.012.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1744388118302780

[3] Käypähoito Familiaalinen kombinoitunut hyperlipidemia (FKH). Matikainen. Viitattu 19.10.2021
https://www.kaypahoito.fi/nix00314

[4] Wang Xue-Song, Wang Yue-Shen, Li Jia-Jia, Yu Chao-Chao, Wu Miao, Kong Li-Hong,
Acupuncture and Related Therapies for Hyperlipidemia: A Network Meta-Analysis, Digital Chinese
Medicine, Volume 3, Issue 4, 2020, Pages 309-326. https://doi.org/10.1016/j.dcmed.2020.12.002.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589377720300665