Ärtyneen suolen ongelmiin CAM-hoitoja: tuloksia tutkimuksista

Täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen (CAM) tehokkuus aikuisilla, joilla on ärtyvän suolen oireyhtymä (IBS): Satunnaistettujen kontrolloitujen kokeiden järjestelmällinen katsaus ja meta-analyysi.

Ärtyneen suolen oireyhtymä (IBS=Irritable Bowel Syndrome) on yksi yleisimmistä ruoansulatuskanavan häiriöistä maailmassa. Monet IBS-potilaat etsivät täydentävää ja vaihtoehtoista hoitoa (CAM=Complementary and Alternative Medicine) siihen, vaikka he olisivatkin tyytyväisiä tavanomaiseen hoitoon. Tämän vuoksi on tärkeää, että lääkärit ymmärtävät saatavilla olevan tutkimusnäytön CAM-hoidoista. Systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissa, tutkittaan CAM-hoitojen tehokkuutta, mukaan lukien kasviperäiset valmisteet ja ravintolisät, keho-mieli- interventiot, kehoon perustuvat menetelmät ja energiapohjaiset hoidot verrattuna lumelääkkeeseen tai valehoitoon aikuisilla, joilla on diagnosoitu IBS.

Tutkimus toteutettiin kirjallisuushakuna. Kaikkiaan 2053 artikkelien, joukosta  kuusikymmentä sisällytettiin lopulliseen analyysiin.

Hyötyjä oli havaittavissa kasviperäisten valmisteiden ja keho-mieli hoitojen yhteydessä.  Yleisesti ottaen CAM-hoidoilla oli siis  merkittävää vaikutusta. Yhdessäkään tutkimuksessa ei raportoitu vakavista haittatapahtumista.

Havainnot viittaavat siihen, että CAM-hoidot voivat olla hyödyllisiä vatsakipuun ja kokonaisvasteeseen lumelääkkeeseen verrattuna. Tutkimusten välillä havaittiin kuitenkin kohtalaista heterogeenisuutta ja enemmän korkealaatuisia,  lumekontrolloituja tutkimuksia on perusteltua tehdä, CAM-hoitojen hyödyllisyyden arvioimiseksi ärtyneen suolen oireyhtymän hoidossa.

 

Lähde:
Billings, Wade; Mathur, Karan; Craven, Hannah J. ; Xu, Huiping ; Shin, Andrea Efficacy of Complementary and Alternative Medicine (CAM) in Adults With Irritable Bowel Syndrome (IBS): A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. American Journal of Gastroenterology October 2020, Volume 115p S230–S232 doi: 10.14309/01.ajg.0000704060.15819.60