Henkinen hyvinvointi

Mäkikuisma

Suurimmassa osassa sokkoutettuja ja plasebokontrolloituja tutkimuksia on havaittu, että mäkikuismauutteet ovat yhtä tehokkaita kuin masennuslääkkeet masennuksen hoidossa. Lisäksi tutkimuksissa on havaittu, että mäkikuisman käyttö aiheuttaa masennuslääkkeitä vähemmän haittavaikutuksia (Cochrane-katsaus 2008).

Australialaisen tutkimusnäyttöön perustuvan raportin mukaan mäkikuisman käyttö masennuslääkkeiden sijaan olisi kustannustehokasta lievästä kohtalaisen vaikean masennuksen hoidossa. Raportin mukaan mäkikuisman käyttö tavanomaisten masennuslääkkeiden sijaan vähentäisi lääkehoidon kuluja. Myös myöhemmän taloudellisen arvion mukaan mäkikuisma on kustannustehokas lievästä vaikeaan masennuksen hoidossa (Solomon 2013).

Mielenkiintoista on, että vaikka mäkikuisman tehosta masennuksessa on Cochrane-katsauksen mukaan näyttöä ja vaikka sen käyttö olisi kustannustehokasta, suomalainen depression Käypä hoito -suositus ei edes mainitse sitä. Se paljastaa hyvin sen, että lääkäreillä on lähtökohtaisesti lääkehoitoja suosiva bias eli ennakkoasenne.

 

TIETYT ROHDOSVALMISTEET JA RAVINTOLISÄT AUTTAVAT AHDISTUSOIREISIIN

Systemaattisen katsauksen mukaan on vahvaa näyttöä siitä, että rohdosvalmisteet, jotka sisältävät kärsimyskukkaa (Passiflora incarnata) tai kavajuurta (Piper methysticum), sekä ravintolisät, jotka sisältävät L-lysiinin ja L-arginiinin yhdistelmää, auttavat ahdistusoireissa ja -häiriöissä. Lisäksi magnesiumia sisältävät ravintolisät sekä eräät muut rohdosvalmisteet vaikuttavat lupaavilta, mutta katsauksen mukaan niistä tarvitaan kuitenkin lisää näyttöä (Lakhan 2010).

 

Lähteet:

Linde K, Berner MM, Kriston L. St John’s wort for major depression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD000448. DOI: 10.1002/14651858.CD000448.pub3

Solomon (2013).  Cost Effectiveness of Complementary Medicine (Report). https://nicm.edu.au/health_information/health_economics/cost_effectiveness_of_complementary_medicines_report

Lakhan, S. E., & Vieira, K. F. (2010). Nutritional and herbal supplements for anxiety and anxiety-related disorders: systematic review. Nutrition journal9, 42. https://doi.org/10.1186/1475-2891-9-42

Juhana Harju: https://www.terveempi.fi/juhanaharju/2018/9/19/onko-ravintolisist-mitn-hyty?fbclid=IwAR1gs8kjH19ZBQ7AmBsgKGBhb-Y6TWyY1RiR10Flqu_qXIijTx7kfKcFKRM