Merkityksiä ja mahdollisuuksia

Olemme kaikki kuulleet sanat ”täydentävä”, ”vaihtoehtoinen” ja ”integroiva” hoitomuoto, mutta mitä ne oikeastaan tarkoittavat?

National Center for Complementary and Integrative Health eli NCCIH on johtava viranomainen Yhdysvalloissa täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen kohdalla. Se on yksi 27 instituutista, jotka toimivat Yhdysvaltain terveys- ja sosiaalipalveluministeriön eli National Institutes of Health (NIH) alaisuudessa. NCCIH:n tehtävänä on tutkimuksen avulla selvittää täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen hyödyllisyys, turvallisuus sekä niiden rooli terveyden ja terveydenhuollon parantamisessa.

Täydentävä vai vaihtoehtoinen

Vuonna 2012 tehdyn kansallisen kyselyn mukaan yli 30 prosenttia yhdysvaltalaisista aikuisista ja noin 12 prosenttia lapsista käyttivät hoitomenetelmiä, jotka eivät kuulu tavanomaiseen länsimaiseen lääketieteelliseen hoitoon. Näitä hoitomuotoja tarkoitettaessa monet käyttävät rinnakkain termejä ”vaihtoehtoinen” tai ”täydentävä”, mutta käytännössä ne kuitenkin viittaavat erilaisiin käsitteisiin:

Kun hoitomenetelmiä, jotka eivät sisälly tavanomaiseen (tai länsimaiseen) lääketieteelliseen hoitoon, käytetään yhdessä tavallisen lääketieteen hoitojen kanssa, niitä pidetään ”täydentävinä” hoitomuotoina. Jos niitä käytetään tavanomaisen lääketieteen tilalla, niitä pidetään ”vaihtoehtoisena” hoitomuotoina (useimmat ihmiset käyttävät niitä yhdessä tavanomaisen länsimaisen lääketieteen kanssa, eli täydentävinä hoitomuotoina). Esimerkiksi vaihtoehtoisesta menetelmästä käy ayurvedisten valmisteiden käyttö nivelrikon aiheuttaman kivun hoidossa tavanomaisen kipulääkityksen sijaan (Chopra ym. 2013). Lisäksi kuulee käytettävän termejä ”integroiva” tai ”yhdistävä” lääketiede / terveydenhoito.

Integroiva terveydenhoito

Siinä yhdistyvät länsimaiset terveydenhoitomenetelmät ja täydentävät hoitomuodot koordinoidulla tavalla. Kuten länsimaisen terveydenhuollon hoitomenetelmät (esimerkiksi lääkkeellinen hoito, kuntoutus tai psykoterapia) sekä täydentävät hoitomuodot (esimerkiksi akupunktio, jooga tai probiootit). Painotus on koko ihmisen hoitamisessa sen sijaan, että keskityttäisiin vain yhteen elinjärjestelmään. Integroivassa terveydenhoidossa pyritään yhteistyöhön eri toimijoiden välillä. Integroivia lähestymistapoja käytetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, parhaillaan tutkitaan integroivan terveydenhoidon mahdollisia hyötyjä erilaisten oireiden ja sairauksien, kuten kroonisen kivun ja syövän hoidossa sekä projekteissa, jotka edistävät terveitä elämäntapoja.

Täydentävät hoitomenetelmät

Täydentävät hoitomenetelmät voidaan luokitella ensisijaisen käyttötarkoituksensa perusteella, kuten:

  • Ravitsemukselliset (esimerkiksi erityisruokavaliot, ravintolisät, yrtit ja probiootit)
  • Psykologiset (esimerkiksi mindfulness)
  • Fyysiset (esimerkiksi hieronta, selkärangan manipulointi)

Ja näiden erilaiset yhdistelmät, esimerkiksi psyykkiset ja fyysiset hoitomuodot (kuten jooga, taiji, akupunktio, tanssi- tai taideterapia) tai psykologisiin ja ravitsemuksellisiin (esimerkiksi tietoinen ruokailu)

Psykologiset ja fyysiset lähestymistavat

Täydentävien hoitomuotojen fyysisiin ja/tai psykologisiin menetelmiin sisältyvät esimerkiksi taiji, jooga, akupunktio, hieronta, selkärangan manipulointi, taide- ja musiikkiterapia, tanssi, stressinhallintamenetelmät pohjautuen mindfulnessiin sekä monia muita vastaavia menetelmiä. Vuoden 2012 NHIS-tutkimuksen mukaan suosituimpiin täydentäviin hoitomenetelmiin Yhdysvalloissa kuuluivat jooga, kiropraktiikka, osteopaattinen manipulaatio ja meditaatio. Erityisesti joogan suosio on kasvanut viime vuosina, sillä vuonna 2012 Yhdysvalloissa 9,5 prosenttia aikuisväestöstä harjoitti joogaa, kun luku nousi 14,3 prosenttiin vuonna 2017.

Vuoden 2017 NHIS-tutkimuksen mukaan myös meditaation harjoittaminen kolminkertaistui; 4,1 prosentista (vuonna 2012) 14,2 prosenttiin vuonna 2017. Muita psykologisia ja fyysisiä menetelmiä ovat rentoutumistekniikat (kuten hengitysharjoitukset ja ohjatut mielikuvaharjoitukset), qigong, hypnoterapia, Feldenkrais-menetelmä, Alexander-tekniikka, Pilates, Rolfing Structural Integration ja Tragerin psykofyysinen integraatio.

Mahdollisuudet

Tutkimustulokset viittaavat siihen, että useat psykologiset ja fyysiset lähestymistavat, yksinään tai yhdistelmänä, voivat olla hyödyllisiä erilaisten oireiden lievittämisessä. Joitakin esimerkkejä:

  • Akupunktio voi lievittää kroonista kipua, kuten alaselkä-, niska- ja polvikipua tai nivelrikosta johtuvia kipuja. Akupunktio voi myös vähentää jännityspäänsärkyjen esiintymistiheyttä ja ehkäistä migreenipäänsärkyjä.
  • Meditaatio voi auttaa alentamaan verenpainetta, vähentämään ahdistuksen ja masennuksen oireita sekä lievittämään ärtyvän suolen oireita ja haavaisen paksusuolentulehduksen pahenemisvaiheita. Meditaatio voi myös auttaa unettomuudesta kärsiviä ihmisiä.
  • Taiji voi auttaa parantamaan tasapainoa, vähentämään selkäkipua sekä polvi- ja nivelrikosta johtuvaa kipua. Lisäksi se parantaa elämänlaatua sydänsairauksista, syövästä ja muista pitkäaikaissairauksista kärsivillä ihmisillä.
  • Jooga vaikuttaa positiivisesti yleiseen hyvinvointiin lievittämällä stressiä, ahdistusta ja masennusta sekä parantamalla unen laatua. Jooga voi myös auttaa selkäkivun, migreenin ja syövän hoidon aiheuttamien sivuvaikutusten ja tuki- ja liikuntaelinten vaivojen hoidossa.

On kuitenkin tärkeää huomata, että vaikka näitä hoitomenetelmiä on tutkittu ja niillä on havaittu olevan myönteisiä vaikutuksia jossain määrin, niin niiden tehokkuutta ja turvallisuutta koskevaa tutkimusta tarvitaan edelleen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että termi ”täydentävä” viittaa länsimaisen lääketieteen ulkopuolella olevien hoitotapojen käyttöön tavanomaisen lääketieteen rinnalla, kun taas termi ”vaihtoehtoinen” viittaa niiden käyttöön tavanomaisen lääketieteen sijaan. Integroiva hoitomenetelmä puolestaan yhdistää tavanomaiset länsimaiset ja täydentävät hoitomenetelmät kokonaisvaltaiseksi terveydenhoidoksi.

Lähteet:

National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) (2021) Complementary, Alternative, or Integrative Health: What’s In a Name? https://www.nccih.nih.gov/health/complementary-alternative-or-integrative-health-whats-in-a-name?fbclid=IwAR0mDEww1xuk7nia1minrlYTDqYRI1XehaHWu23IOfi5xdsCb0yO3DrVtcI

Chopra, A., Saluja, M., Tillu, G., Sarmukkaddam, S., Venugopalan, A., Narsimulu, G., Handa, R., Sumantran, V., Raut, A., Bichile, L., Joshi, K., & Patwardhan, B. (2013). Ayurvedic medicine offers a good alternative to glucosamine and celecoxib in the treatment of symptomatic knee osteoarthritis: a randomized, double-blind, controlled equivalence drug trial. Rheumatology (Oxford, England), 52(8), 1408–1417. https://doi.org/10.1093/rheumatology/kes414

KUVA Pixabay.com