Syöpäpotilaiden elämänlaatu parani

Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot yhdistettynä syövän tavanomaiseen hoitoon voivat parantaa syöpäpotilaiden elämänlaatua. Systemoidussa katsauksessa ja meta-analyysissa Lin ym 2019 oli yhteensä 34 tutkimusta ja niissä 3010 potilasta. Tulosten mukaan  täydentävät hoitomuodot paransivat syöpäpotilaiden terveydellistä hyvinvointia ja elämänlaatua (Health related quality of life). Katsaus julkaistiin Cancer Management and Research -lehdessä.

Syövästä toipumisessa terveyteen liittyvä elämänlaatu on olennaisen tärkeä. Tavanomaisesta hoidosta (sytostaatit ja sädehoito) aiheutuvat sivuvaikutukset voivat heikentää huomattavasti potilaiden elämänlaatua. Terveydenhuollossa etsitäänkin koko ajan keinoja, kuinka sitä voitaisiin parantaa.

Tutkimuksessa selvitettiin seuraavien hoitomuotojen hyötyjä (suluissa katsaukseen valikoituneiden tutkimusten lukumäärä): jooga (8), ravintolisät (6), kiinalainen yrttilääkintä (4), akupunktio (4), multimodaalinen täydentävä hoitokokonaisuus (3), qigong (3), mindfulness (3), hieronta (2) ja qigong + multimodaalinen hoito (1).

Hoidot paransivat potilaiden kokonaisvaltaista terveydellistä elämänlaatua, eniten mindfulness, qigong ja kiinalainen yrttilääkintä.  Eri hoitomuodoilla oli kullakin erilainen vaikutus yksittäisiin elämänlaatuun vaikuttaviin tekijöihin, kuten emotionaaliseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin, unen laatuun ja heikkoon oloon.

Suurin osa tutkimuksista oli tehty Yhdysvalloissa ja potilaista valtaosa oli naisia. Katsauksessa oli tutkimuksia myös Euroopasta, Aasiasta ja Australiasta

Toinen systemoitu katsaus Behzadmehr ym. 2020 antaa niin ikään lupaavia tuloksia CAM-hoitojen mahdollisuuksista. Siinä tutkittiin rintasyövän hoitoon liittyvien kipujen lievitystä. Katsauksessa oli 46 tutkimusta, joissa oli yhteensä 3939 rintasyöpäpotilasta 14 maasta.

Tulosten mukaan useimmilla CAM-terapioilla oli tilastollisesti merkitsevää vaikutusta potilaiden syöpäkivun vähentämisessä.

Akupunktio, Tai chi/qi gong, jooga, musiikkiterapia, hieronta, meditaatio, vyöhyketerapia ja reiki vähensivät kipua. Aromaterapialla ei ollut tässä tutkimuksessa samanlaista vaikutusta.

Näiden kahden katsauksen tulokset viittaavat siihen, että virheelliset väitteet täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen tarpeettomuudesta tai hyödyttömyydestä voivat olla haitallisia.

Hyvinvointia lisäävä täydentävä hoito voi nimittäin jäädä syöpäpotilaalta saamatta tai viivästyä, jos terveydenhuollon ammattihenkilö jättää kertomatta potilaalle tutkimustietoa CAM-hoidoista. Terveydenhuoltohenkilöstön CAM-alan koulutusta on vahvistettava.