Täydentävät hoidot ja terveyslukutaito

Täydentävät hoidot ja terveyslukutaito

Japanissa tehdyn laajan väestötutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että täydentävien hoitojen (CAM-hoitojen) käyttö liittyy parempaan sitoutumiseen syöpäseulonnoissa ja lääkärintarkastuksissa käyntiin. Tuloksista tutkijat päättelivät, että CAM- hoitojen käyttäjillä Japanissa on todennäköisesti hyvä terveyslukutaito (health literacy). 

Terveyslukutaito on määritelty mm.  yksilön kapasiteetiksi hankkia, prosessoida ja ymmärtää terveyteen liittyvää tietoa ja palveluita, joita tarvitaan sopivien, omaa terveyttä koskevien päätösten tekemiseksi. Se on kuvattu myös yksilön kyvyksi etsiä omaan terveydentilaansa liittyvää tietoa ja ottaa itse vastuuta terveydestään. Tällöin terveyslukutaito voidaan nähdä myös ketteränä kykynä tehdä terveyteen ja itsehoitoon liittyviä päätöksiä arjessa. (Ks. esim. Terveyslukutaito pitkäaikaissairaiden omahoidon tukena | @SeAMK-verkkolehti ja Finto: MeSH: terveyslukutaito).

Kesäkuussa 2023 julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin CAM-käytön ja syöpäseulonnan välistä yhteyttä 20-vuotiaiden ja sitä vanhempien keskuudessa. Tutkittavat CAM-hoidot olivat akupunktio, moksibustio, anma/hieronta/shiatsu ja judoterapia, jotka ovat suosittuja CAM-käyttäjien keskuudessa kaikkialla Japanissa. 

Tutkimuksen kohteena oli 68 217 henkilöä kaikkiaan 83 827 henkilöstä, jotka olivat käyneet  syöpäseulonnoissa vuosina 2001–2013. CAM-käyttäjiksi määriteltiin henkilöt, jotka saivat akupunktiota, moksibustiota, anma-/hierontaa/shiatsu- tai judoterapiaa sellaisiin oireisiin, joita tutkittavat itse pitivät huolestuttavimpina.  Kiinnostuksen kohteena olivat vatsa-, keuhko-, paksusuoli-, kohtu- ja rintasyöpäseulonnat sekä lääkärintarkastukset. Analyysin apuvälineinä käytettiin logistisia regressiomalleja. 

Henkilöitä, joilla oli subjektiivisia oireita, pyydettiin valitsemaan kokemiaan oireita useista vaihtoehdoista ja sitten valitsemaan yksi oire, jota he pitivät kaikkein huolestuttavimpana. Tällaisen oireen valinneita vastaajia pyydettiin sen jälkeen valitsemaan seuraavista hoitovaihtoehdoista ne, joita he olivat käyttäneet: ”käyminen sairaalassa tai klinikalla”, ”anma-, akupunktio-, moksibustio- tai judoterapia”, ” käsikauppalääkkeet”, ”muu hoito” tai ”ei mitään hoitoa”.  CAM-käyttäjiksi määriteltiin vastaajat, jotka ilmoittivat käyttäneensä ”anma-, akupunktio-, moksibustio- tai judoterapiaa” itseään huolestuttavimman oireen lievittämiseksi. 

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että palveluntarjoajien suositukset ovat tärkeitä, jotta ihmiset noudattaisivat ohjeita käydä syöpäseulonnoissa. Se, että täydentävien hoitojen käyttö liittyi japanilaistutkimuksen mukaan parempaan sitoutumiseen syöpäseulonnoissa käynteihin, voi tutkijoiden mukaan ainakin osittain johtua siitä, että tutkitut hoitomuodot ovat Japanissa kansallisesti sertifioituja.  

Lähde: 

Nobuyoshi Matsuki, Etsuji Suzuki, Toshiharu Mitsuhashi, S.V. Subramanian, Soshi Takao, and Takashi Yorifuji. 2023. Complementary and Alternative Medicine Use, Cancer Screening, and Medical Checkups in Japan from 2001 to 2013: A Repeated Cross-Sectional Study.  Journal of Integrative and Complementary Medicine.  https://doi.org/10.1089/jicm.2023.0077

KUVA Pexels.com