Täydentävät hoidot -kirja

Pauliina Aarvalla on laaja tietämys CAM-hoidoista ja se näkyy hienolla tavalla tässä kirjassa. Aarva on terveystutkija, kouluttaja ja tietokirjailija. Yhteiskuntatieteiden tohtori ja Tampereen yliopiston dosentti (terveyden edistäminen), sekä johtanut useita terveysalan tutkimus- ja kehittämishankkeita Suomessa ja ulkomailla.

Kirja käsittelee tieteellisellä, faktoihin perustuvalta pohjalta, mitä täydentävistä hoidoista, niiden käyttäjistä tai suhtautumisesta niihin tiedetään.

Kirjan esipuheesta lainattua:
” Tämä kirja kertoo täydentävistä hoidoista, niiden hyödyistä ja haasteista käyttäjille.

Teos valottaa myös näiden hoitomuotojen ja hoitajien paikkaa terveydenhoidossa ja terveyspolitiikassa. Täydentävät hoidot ovat tyytyväisen käyttäjän mielestä voimaannuttavia ja ne auttavat.

Hoitoihin kielteisesti suhtautuvat pitävät niitä turhina, jopa huijauksena.

Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot ovat suosittuja kaikkialla maailmassa. Mutta niistä kiistellään. Osa vaatii niille tasapuolista asemaa virallisten hoitomuotojen rinnalla ja osa ajaa käyttöä rajoittavaa lainsäädäntöä.”

Ajankohtainen teema.

Kirjasta saa hyvän kuvan mikä polku, kenetkin vie täydentävien hoitojen pariin. Miten erikoissairaanhoitajasta tulee myös täydentäviä hoitoja antava terapeutti, tai mikä saa lääkärin kiinnostumaan cam-hoidoista.

” Moni terveydenhuollon ammattilainen on havainnut käytännössä, että länsimaisen lääketieteen ja tavanomaisten hoitokäytäntöjen ulkopuolella on paljon toimivia ja tehokkaita auttamismuotoja.”

Pohdinnan paikka onkin, mikä rakentaa raja-aitoja täydentävien hoitojen ja lääketieteen välille.

Kirjassa on myös koostettu mitä tutkimuksellisesti eri hoitomuodoista tällä hetkellä tiedetään. Tai mitä ongelmia niiden tutkimisessa on. Oletko tullut ajatelleeksi, että jooga luetaan myös kuuluvan täydentäviin hoitomuotoihin?

” Haasteena täydentävien hoitojen tutkimuksessa on niiden moninaisuus. Esimerkiksi kaikkia joogamuotoja ei voi pitää yhtenä ja samana terveyden edistämisen muotona, koska lukuisat joogasuuntaukset poikkeavat toisistaan sen mukaan, kuinka paljon niissä painotetaan esimerkiksi hengitystä ja muita kehoharjoitteita ja kuinka paljon mielen harjoitusta, mantroja…”

Jos heräsi kysymys, mitkä muut ovat täydentäviä hoitomuotoja, löytyy sekin vastaus kirjasta.

Miten täydentävät hoidot nähdään Norjassa tai Ruotsissa, kirjassa käydään myös tätä läpi. Onhan tärkeää hahmottaa, miten täydentävät hoidot nähdään rajojemme ulkopuolella.

Otteita sisällysluettelosta:
Tieteellisen tutkimuksen mahdollisuudet
Haittojen arviointi – luulot ja tosiasiat
Sanojen valta: Uskomus- vai luontaishoitoja?
Kokemukset, kokemustieto ja käytäntö
Täydentävien hoitojen käyttö ja väestön asenteet
Kiista rajoituksista ja oikeuksista

Lukemisen iloa!

ISBN: 9789522608413

Julkaistu: 2019-01-01

Kustantaja: Viisas Elämä

Sivumäärä: 244