Homeopatia ADHD:ssa

Homeopatia ADHD:ssa

ADHD
Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD, lyhenne englanninkielisestä nimityksestä Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) on oireyhtymä, joka liittyy aivojen tarkkaavuutta ja vireystilaa säätelevien hermoverkkojen häiriintyneeseen kehitykseen. Häiriö on havaittavissa jo lapsuudessa ja jatkuu osalla nuoruuteen ja aikuisikään asti. [1]

Homeopaattista hoitoa on tutkittu useamman kerran ADHD:n oireiden hoidossa. Tähän artikkeliin olen koonnut osan näistä tutkimuksista.

Hyperaktiivisten lasten hoito: homeopatia ja metyylifenidaatti
Tutkimus toteutettiin Sveitsissä, Sveitsin homeopaattisten lääkäreiden liitton (SVHA) ja Bernin yliopiston yhteistyönä. Tässä seurantatutkimuksessa vertailyryhmän tehtävää hoiti metyylifenidaatti (MPD), jonka määrääminen on lisääntynyt hyperaktiivisilla lapsilla viime vuosina. Sveitsissä tämä suuntaus on huolestettunut niin terveydenhoidon ammattilaisia, lasten vanhempia kuin poliitikkojakin. ADHD:n hoitovaihtoehdoista on vähän tietoa. [2]

Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida homeopatian tehoa hyperaktiivisilla potilailla ja verrata sitä MPD:hen. Tutkimus toteutettiin lastenlääkäreiden toimesta, jolla oli tavanomaisen lääketieteen, että homeopaattisen lääkinnän osaamista.

3–17-vuotiaat lapset, jotka täyttivät ADHD:n DSM-IV-kriteerit ja joiden Conners Global Index (CGI) on vähintään 14, kelpuutettiin mukaan tutkimukseen. 115 lasta (92 poikaa, 23 tyttöä) joiden keski-ikä oli 8,3 vuotta diagnosointi ajankohtana sisällytettiin tutkimukseen.

He kaikki saivat yksilöllisen homeopaattisen hoidon. Kun kliininen paraneminen saavutti 50% lähtökohdasta, vanhempia pyydettiin arvioimaan oireet uudelleen. He, jotka eivät parantuneet riittävästi homeopattisella hoidolla, vaihdettiin MPD -lääkitykselle ja tila arvioitiin jälleen 3 kuukauden kuluttua.  Ennen hoitoja CGI pistetys oli keskimäärin 20,63.[2]

Keskimääräisen 3,5 kuukauden hoidon jälkeen 86 lasta (75%) oli reagoinut homeopatiaan, saavuttaen kliinisen parannusluokituksen 73% ja CGI: n paranemisen 55%.

25 lasta (22%) tarvitsi MPD -ääkitystä. Keskimääräinen homeopaattisen (esi-) hoidon kesto tässä ryhmässä oli 22 kuukautta.
Kliininen paraneminen MPD:llä oli 65%, CGI: n lasku 48%.
Kolme lasta ei reagoinut homeopatiaan eikä MPD-hoitoon, ja yksi jätti tutkimuksen kesken.

Tapauksissa, joissa hyperaktiivisen lapsen hoito ei ole kiireellistä, tutkijoiden mukaan homeopatia on hyvä vaihtoehto metyylifenidaattille (MPD). Homeopaattisen hoidon tulokset näyttävät olevan samanlaisia ​​kuin MPD: n vaikutukset.  Esikoululaisissa homeopatia vaikuttaa erityisen hyödylliseltä ADHD: n hoidossa. [2]

Homeopatia vs metyylifenidaatti hoitoreakointi 75% / 65% homeopatian eduksi 3,5 kuukauden kohdalla.
Conners Global Index (CGI) pisteytyksen lasku 55%/ 48%  sekin homeopatian eduksi.

ADHD:stä löytyy myös toinen Sveitsissä toteutettu kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, plasebo-kontrolloitu tutkimus.

Siihen osallistui 62 lasta (6-16v). Lapset jaettiin kahteen ryhmään ja he saivat joko homeopaattista lääkettä 6 viikon ajan, jota seurasi lumelääke 6 viikon ajan (Ryhmä A), tai päinvastoin eli ensin 6 viikoa plasebohoitoa ja sitten 6 viikkoa homeopaattista lääkettä (ryhmä B).
Tutkimusjaksojen alussa, sekä jaksojen vaihtuessa ja kokeen lopussa arvioitiin Conners ’Global Index (CGI) vanhempien toimesta. [3]

Sen paremmin lapset, heidän vanhempansa tai tutkijatkaan eivät kokeen aikaan tienneet saiko lapsi homeopaattisen valmisteen vaiko plasebon.
Tutkimuksessa havaittiin CGI pisteiden olevan huomattavasti matalammat homeopatiaa saaneilla lapsilla verrattuna plasebo ryhmään. Kokeen mukaan tämä tukee tieteellistä näyttöä homeopatian tehokkuudesta tarkkaavaisuus häiriöiden hoidossa, etenkin käyttäytymis- ja kognitiivisissä toiminnoissa.  [3]

Kolmas, pieni tutkimus, joka toteutettiin Britanniassa (Lontoon ja Sheffieldin yliopistot) antoi aiempia tutkimuksia tukevaa näyttöä. Tutkimukseen osallistui 20 lasta, joista 10 sai homeopaattista hoitoa ja 10 oli verrokkiryhmässä. Molemmat ryhmät saivat yhtäläisesti huomiota osakseen. Hoidon vaikutus mitattiin neljän kuukauden välein. Homeopaattinen hoito vaikutti tutkijoiden mukaan ADHD oireiden vähentymiseen, samanlaista suuntausta ei verrokkiryhmässä havaittu. Tutkijoiden mukaan lasten oireiden korjaantumista homeopatiaryhmässä oli havaittavissa yli vuoden ajan. [4]

Näiden tutkimusten pohjalta homeopaattisella hoidolla näyttäisi olevan vaikutusta ADHD:n oireisiin.

LÄHTEET:

[1] Lääkärikirja Duodecim:  ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00353

[2] H Frei , A Thurneysen: Treatment for hyperactive children: homeopathy and methylphenidate compared in a family setting. 2001 Spezialarzt FMH für Kinder und Jugendliche, FA Homöopathie SVHA, Laupen, Sveitsi ja Bernin yliopisto, Sveitsi  DOI: 10.1054/homp.1999.0506   https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1475491699905064

[3] Frei, Everts,  von Ammon,  Kaufmann, ym. Homeopathic treatment of children with attention deficit hyperactivity disorder: a randomised, double blind, placebo controlled crossover trial DOI: 10.1007/s00431-005-1735-7 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16047154

[4] Philippa Fibert, ClareRelton, MoragHeirs, DeborahBowden. 2015 A comparative consecutive case series of 20 children with a diagnosis of ADHD receiving homeopathic treatment, compared with 10 children receiving usual care. https://doi.org/10.1016/j.homp.2015.09.008  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1475491615000764