Jooga ja verenpaine

Britannian terveydenhuollon työntekijöiden ohjaama 3 kuukautta kestäneellä joogaharjoittelulla hyvä vaikutus verenpainepotilaiden verenpaineeseen: satunnaistettu, kontrolloitu perusterveydenhuollon monikeskustutkimus.

Verenpainetaudin hallinta on edelleen suuri haaste maailman laajuisesti. Aiemmat tutkimukset aiheesta viittaavat siihen, että joogalla olisi hyödyllisiä vaikutuksia verenpaineen alentamisessa. Perusterveydenhuollossa on kuitenkin kiinnitetty joogan rooliin verenpainetaudin hoidossa niukasti huomiota. Eikä tutkimuksissa ole arvioitu terveydenhuollon henkilöstön tarjoaman joogaohjelman vaikutusta verenpainetautiin. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää joogan vaikutusta verenpaineeseen tästä näkökulmasta.

Tutkimus tehtiin verenpainepotilaiden keskuudessa Nepalissa. Seitsemässä Ayurveda-terveyskeskuksessa maaliskuun 2017 ja kesäkuun 2018 välisenä aikana. 121 korkeaa verenpainetta sairastavaa osallistui kokeeseen, heidät satunnaistettiin joogaavaan ryhmään (n = 61 ) ja kontrolliryhmään (n = 60). Tutkimuksen ensisijainen tarkoitus oli selvittää joogan vaikutusta systolisen verenpaineen ( eli yläpaine, joka ilmoittaa valtimon sisällä olevan paineen sydämen supistuksen aikana) 90 päivää kestävän seurannan aikana.

Joogaryhmään osallistuvat saivat ohjauksen, joka koostui aluksi viiden päivän ohjatusta joogaharjoittelusta keskuksissa ja sen jälkeen kotona tapahtuvasta joogaharjoittelusta viisi kertaa viikossa seuraavien 90 päivän ajan. Sekä jooga- että kontrolliryhmä osallistuivat myös kahden tunnin kestoiseen terveyskasvatukseen.

Tutkimuksen mukaan korkeaa verenpainetta sairastaville potilaille tarkoitettu joogaohjelma, joka koostuu viisipäiväisestä koulutuksesta terveyskeskuksissa ja 90 päivän harjoittelusta kotona, vähentää verenpainetta.

Korkeaa verenpainetta sairastavien kohdalla voidaan olettaa saavutettavan merkittäviä etuja, jos tällaisista ohjelmista tulee osa tavanomaista hoitokäytäntöä.

 

Lähde:
Dhungana,  Pedisic, Joshi ,ym. 2021. Effects of a health worker-led 3-month yoga intervention on blood pressure of hypertensive patients: a randomised controlled multicentre trial in the primary care setting.
doi: 10.1186/s12889-021-10528-y. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33743622/