Käyttäjien tyytyväisyys homeopaattiseen hoitoon

Homeopaattinen hoito kroonisissa sairauksissa

Homeopatia on herättänyt runsaasti keskustelua niin puolesta kuin vastaan. Tässä kirjoituksessa on kolme laajaa sekä pitkäkestoista tutkimusta homeopatian käytöstä kroonisissa sairauksissa, potilaan näkökulmasta ja kokemuksiin pohjaten.

 

Yliopistosairaalan avohoidon tarkkailututkimus 6544 seurantapotilaasta.
United Bristol Healthcare, National Health Service Trust, Bristol, Iso-Britannia [1]

Kuuden vuoden aikana kaikki sairaalan avohoitoyksikössä tutkimusajankohtana käyneet potilaat otettiin tutkimukseen mukaan ensimmäisestä käyntikerrasta alkaen. Tutkimuksen tulokset perustuivat konsultaatioon (7 pisteen Likert-tyyppinen asteikko) jossa  alkuarvoja verrattiin loppuarvoihin. [1]

Tulokset:
70,7% (n = 4627) ilmoitti positiivisista terveysmuutoksista, ja 50,7% (n = 3318) ilmoitti terveystilansa muuttuneen paremmaksi (+2 pistettä) tai paljon paremmaksi (+3).
Päätelmänä: Homeopatia toi positiivisia terveysmuutoksia huomattavalle osalle potilaita, joilla on kroonisia sairauksia. [1]

 

Homeopatia kansanterveysjärjestelmässä: seitsemän vuoden tarkkailututkimus Luccan sairaalassa (Italia) [2]

Havaintotutkimus, joka toteutettiin homeopaattista hoitoa antavalla klinikalla Luccassa, Italiassa. Tutkimukseen osallistuivat kaikki klinikalla 1998-2005 käyneet potilaat.

Tulokset: Kaikiaan 74% potilaista ilmoitti vähintään kohtalaisen oireiden korjaantumisen. Tulokset olivat parempia, kun hoidon kesto oli pidempi ja potilaat nuoria. Hengityselinten vaivat, dermatologiset ja maha-suolikanavan oireet reagoivat hoitoon parhaiten, psykologiset ongelmat suhteellisen heikosti. [2]

 

Luccan sairaalassa toteutettiin toinenkin tutkimus (2018), jossa kartoitettiin homeopatian yhdistämistä koululääketieteeseen. Tämän tutkimuksen yhteydessä kerättiin tietoa homeopaattista hoitoa käyttäneiden kokemuksista. [3] Tutkimukseen osallistui 5877 potilasta (3937 yleisklinikalta, 1606 naisten tautien klinikalta ja 334 onkologiselta klinikalta).  Tutkimus toteutettiin vuosina 2003-2016. [3]

 

Verrattaessa kliinisiä oireita ennen homeopaattista hoitoa ja sen jälkeen:
Parannusta oireissa havaittiin 88,8% seurannassa olevista yleislääketieteen potilaista ;  68,1% potilaista tilanne parani merkittävästi.
Naistentautien klinikan potilailla parannusta saavutettiin 74,1%: lla tapauksista ja merkittävä parannus 61,2%: lla.
Syöpäpotilailla, joilla oli homeopaattinen ja integroiva hoito, havaittiin merkittävä parannus kaikkien syöpähoidon aikana esiintyneiden oireiden suhteen, erityisesti kuumien aaltojen, pahoinvoinnin, masennuksen, voimattomuuden ja ahdistuksen kohdalla. [3]

Tulokset viittaavat siihen, että homeopatia voitaisiin tehokkaasti integroida allopaattiseen lääketieteeseen. Nämä tutkimukset voivat olla hyödyllisiä mietittäessä homeopatian käyttöä julkisessa terveydenhuollossa ja kansallisten sekä eurooppalaisten säännösten kehittämisessä. [3]

 

Lähteet:
[1] Spence, Thompson, Barron. 2005 Homeopathic treatment for chronic disease: a 6-year, university-hospital outpatient observational study. DOI: 10.1089/acm.2005.11.793 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16296912

[2] Rossi, Endrizzi, Panozzo,  Bianchi, Da Frè. 2009 Homeopathy in the public health system: a seven-year observational study at Lucca Hospital (Italy) DOI: 10.1016/j.homp.2009.04.001 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19647207/

[3] E Rossi, Di Stefano, Picchi, Panozzo, Noberasco, Nurra, Baccetti . 2018 Integration of Homeopathy and Complementary Medicine in the Tuscan Public Health System and the Experience of the Homeopathic Clinic of the Lucca Hospital DOI: 10.1055/s-0038-1636839. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29549880/