Vaihtoehtoja vaihdevuosioireiden hoitoon

Vaihdevuosilla tarkoitetaan elämänvaihetta, jossa naisen lasten saantiin tarkoitettu keho muuttuu ja munasarjojen toiminta hiipuu vähitellen. Vaihdevuosien aikaan osa naisista oireilee kovasti, osa vähemmän ja osa ei ollenkaan. Jotkut naisista turvautuvat hormonikorvaushoitoon, toiset täydentäviin hoitoihin ja kolmannet eivät tarvitse minkäänlaisia hoitoja. Valinta on aina jokaisen naisen oma.

Vapaa toimittaja Katja Martelius kirjoitti Helsingin Sanomissa (21.2.2021), kuinka ”mikään ei ollut valmistanut häntä siihen, mitä tapahtuu keski-iässä”. Vaihdevuosien kuumat aallot tulivat hänelle täytenä yllätyksenä. Martelius meni lääkäriin ja sai reseptin estrogeenigeeliin, joka helpotti oireilua. Marteliuksen kokemus on tietysti aito ja tosi – ja hänen omansa.

Martelius kirjoittaa saamastaan estrogeenigeelihoidosta:

Luonnollista? Tuskinpa. Oikein ja välttämätöntä minulle? Ehdottomasti. Hormonikorvaushoitoon liittyy asiallisia riskejä, jotka on otettava huomioon.”

 

Nainen ei ole koira

Martelius jatkaa: ”Moni käyttää mieluummin luontaistuotekaupan antimia, vaikka niiden koostumusta ja vaikutuksia ei usein ole tutkittu lainkaan. Koska se on luonnosta, se ei ole vaaraksi, he ajattelevat – mutta luonnosta se tulee ­syanidikin ja syökääpä luonnollinen korvasieni ryöppäämättä, niin nähdään, mitä tapahtuu. Ainakin se koitui tätini saksanpaimenkoiran Rexin kohtaloksi.”

Päättelyketju on paitsi vihjaileva myös täysin absurdi. Koska luontaisten aineiden ja metodien (joista kirjoituksessa käytetään hassua ilmaisua ”luontaistuotekaupan antimet”) vaikutuksia ei ole usein tutkittu, ja koska moni ihminen uskoo, että kaikki luonnosta peräisin oleva on hyödyksi ja terveellistä, voi käydä kuin paimenkoira Rexille. Rex kuoli syötyään ryöppäämätöntä korvasientä. Martelius varmaankin halusi olla vitsikäs, mutta tosiasiassa hän syyllistyi aika perustavanlaatuiseen argumentaatiovirheeseen, jossa toisiinsa rinnastumattomia asioita (luontaistuotteet ja tappava raaka korvasieni) rinnastetaan toisiinsa.

Martelius päättelee luontaistuotteiden potentiaalisen vaarallisuuden siitä, että koira kuoli korvasienen syöntiin. Logiikka on seuraava:

Luontaistuotteet ovat vaarallisia, koska

  1.  Luontaistuotteiden (potentiaalinen) vaarallisuus päätellään kirjoituksessa yksittäisen koiran korvasienen syönnin esimerkistä (koira kuoli),
  2.  luontaistuotteiden vaikutuksia USEIN ei ole tutkittu sekä siitä, että
  3.  moni luulee virheellisesti, että se mikä on luonnosta (kuten korvasieni), ei ole vaaraksi, vaikka oikeasti se voi olla vaaraksi, koska Rex-koira kuoli korvasienten syömiseen.

Järjen nimissä on todettava, että luontaishoitojen käyttö vaihdevuosioireiden lievittämiseen on täysin eri asia kuin Rexin kuolema korvasieniin.

Jos samaa logiikkaa käytettäisiin estrogeenihoitojen vaarallisuudesta varoitteluun, niin toisiinsa rinnastumattomia asioita, kuten estrogeenihoito ja tappavat opioidit, voitaisiin rinnastaa toisiinsa. Kuitenkin estrogeenihoito on täysin eri asia kuin opioidien liikakäyttöön kuoleminen. Mutta jos verrataan, niin argumentaatio menisi näin:

Estrogeenihoito on vaarallista, koska

  1. hormonikorvaushoidon vaarallisuus päätellään opioidikuolemista (opioidien liikakäyttö tutkitusti tappaa),
  2. hormonikorvaushoidon vaikutukset USEIN liittyvät syövän riskin ja veritulppien lisääntymiseen (Terveyskirjasto 2021) sekä siitä, että
  3. moni luulee virheellisesti, että se mikä on lääketieteellisesti tutkittua, kuten opioidit ei ole vaaraksi, vaikka oikeasti ne voivat olla vaaraksi, koska sattuu opioidikuolemia.

Estrogeenit-argumentaatiossa opioidikuolemia ja luontaistuotteet-argumentaatiossa Rexin kuolemaa käytetään tappavuuden todisteena. Kummassakin esimerkissä kerrotaan kyllä faktoja (Rex kuoli ja opioideihin kuollaan), mutta kuolemia käytetään virheellisinä perusteluina, joten syntyy epäasiallisiin rinnastuksiin nojaava argumentaatiovirhe. Kumpi lienee arveluttavampaa: Rexin kuolemaan vai opioidien liikakäyttöön vetoaminen? Typeriä molemmat.

Martelius toteaa, että vaihdevuodet ovat eläinmaailmassa anomalia, vain kaskelotit ymmärtävät, miltä vaihdevuodet tuntuvat. Saattaa toki olla, että kaskeloteilta riittää ymmärtämystä Marteliukselle, mutta kyllä tutkijat ovat havainneet vaihdevuosiin rinnastettavia ilmiöitä muillakin eläimillä. Ihmiseläin poikkeaa kuitenkin muista eläimistä siinä, että ihmisnaaras voi jatkaa elämäänsä vaikka toiset 50 vuotta vaihdevuosien jälkeen. Eläinmaailmassa naaraan elämä on ohi kun lisääntymistarkoitus on täytetty.

 

Luontaisvalmisteita on tutkittu 

Martelius vaikuttaa tuntevan huonosti ”luontaistuotekaupan antimien” tutkimusta ja yrttilääkkeiden valvontaa.

Fytoterapialla eli kasvilääkinnällä tarkoitetaan sairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa kasviperäisillä lääkkeillä eli rohdosvalmisteilla. Yrttiterapiat pohjautuvat perimätietoon. Osa näistä havainnoista on myöhemmissä tutkimuksissa osoittautunut paikkansapitäväksi. Osa ei ole, vaan ne ovat osoittautuneet lähinnä maagisiksi uskomuksiksi, jotka perustuvat ulkomuodon samankaltaisuuteen (sarvet parantavat mieskuntoisuutta jne.).

Vaihdevuosihoidoissa yrttejä voidaan käyttää paitsi teenä ja uutteina myös yrttilääkkeinä. Yrttilääke eli rohdos on tuote, joka voi koostua kasvinosista sellaisenaan tai niistä tehdyistä valmisteista, jotka useimmiten on tehty uuttamalla. Kasvirohdosvalmisteita myös valvotaan.

Sanastoa:

Kasvirohdosvalmiste on myyntiluvan saanut lääkevalmiste, jota myydään Suomessa vain apteekeissa. Myyntiluvan saadakseen valmistajan on täytynyt osoittaa valmisteen laatu, turvallisuus ja teho. Lisäksi edellytetään, että valmisteen vaikuttavaa ainetta on järjestelmällisesti käytetty ja dokumentoitu lääkevalmisteena vähintään 10 vuoden ajan. Pakkauksessa saa mainita lääkkeellisen käyttötarkoituksen, ja mahdolliset haittavaikutukset löytyvät pakkausselosteesta.

Perinteinen kasvirohdosvalmiste vaatii Suomessa lääkkeen rekisteröinnin lääkeviranomaiselle (Fimealle). Laatu ja turvallisuus selvitetään valmistekohtaisesti, mutta valmisteen tehosta ei tarvitse olla tieteellisiin tutkimuksiin perustuvaa näyttöä, vaan käyttö perustuu pitkään perinteeseen. Tulee olla kirjallisuus- ja asiantuntijanäyttöä, että valmiste on ollut markkinoilla yhtäjaksoisesti vähintään 30 vuotta, josta Euroopassa 15 vuotta. Perinteisiä kasvirohdosvalmisteita voi ostaa apteekeista, luontaistuotekaupoista ja marketeista. Pakkauksessa saa rekisteröinnin myöntämisen yhteydessä mainita hyväksytyn lääkkeellisen käyttötarkoituksen.

Ravintolisät luokitellaan elintarvikkeiksi. Niiden käyttötarkoitus on useimmiten täydentää ravitsemusta tai vaikuttaa elimistön fysiologisiin toimintoihin, eikä niiden pakkauksissa saa mainita lääkkeellisiä vaikutuksia. Ravintolisiä voi ostaa lähes mistä tahansa. Tavallisesti niiden pitkäaikaisvaikutuksia ei ole tutkittu.
(Lähde: Tavi, Vaihdevuodet luonnollisesti, Docendo 2020)

 

Kun naisten vaihdevuosioireilua on tutkittu eri puolilla maapalloa, on havaittu selvä trendi: niiden määrä lisääntyy, mitä korkeammaksi elintaso nousee, ja sitä myöten stressi, roskaruuan syönti, liian vähäinen liikunta ja lyhyet unet. Yhdysvalloissa vaihdevuosioireita potee noin puolet naisista.

Vaihdevuosioireita voidaan tarkastella myös kokonaan psykologian näkökulmasta. Psykoterapian ja psykosomatiikan professori Kerstin Weidner tutkijaryhmineen otti uuden näkökulman asiaan: he halusivat selvittää, missä määrin erilaiset vaihdevuosiin liitetyt oireet todellakin liittyvät niihin ja missä määrin ne liittyvät naisen psykologiaan ja elämäntilanteisiin. Weidnerin mukaan useimmat aiemmat tutkimukset ovat rajanneet oireiden tutkimisen ikäjaksolle 40–60 ja virheellisesti liittäneet kaikki tuona jaksona ilmenneet oireet vaihdevuosiin. Se on vääristänyt tuloksia. Niinpä Weidnerin tutkijaryhmä teki oirekyselyn 14–95-vuotiaille naisille ja miehille.

Tutkimuksen tulos oli, että useimmat oireet eivät olleet yhteydessä vaihdevuosiin. Näitä olivat erityisesti erilaiset psyykkiset ongelmat. Niiden kohdalla ei voinut havaita edes ikäkorrelaatiota; jos ihminen oli taipuvainen masennukseen, ärtyneisyyteen tai ahdistuneisuuteen, kyse oli persoonallisuustyypistä eikä iästä tai sukupuolesta.

Erilaisten fyysisten oireiden, kuten unihäiriöiden sekä sydän- ja lihaskipujen, ilmaantuvuus kasvoi iän myötä molemmilla sukupuolilla. Tilanteeseen vaikuttivat myös koulutus, tulotaso, parisuhde, ammatissa toimiminen ja omatoimisuus.

Useimpien niin kutsuttujen vaihdevuosioireiden taustalla ovat tämän tutkimustuloksen mukaan monitekijäiset fyysiset ja psyykkiset syyt, jotka ovat ikä- mutta eivät sukupuolisidonnaisia. Weidnerin tutkijaryhmän mukaan vain kuumat aallot ja hikoilukohtaukset ovat selkeästi vaihdevuosiin liittyvä oire. Tämä on Weidnerin mielestä ainoa perustelu matala-annoksiseen ja mahdollisimman lyhytkestoiseen hormonikorvaushoitoon, jollei ongelma ratkea muilla keinoilla.

(Lähde: Tavi, Vaihdevuodet luonnollisesti, Docendo 2020
Tutkimuslähde: Kerstin Weidner et. al., Menopausal syndrome limited to hot flushes and sweating, a representative surveyy study, Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 38:3, 170-179)

Se, minkälaisia vaihdevuosihoitoja nainen tarvitsee ja haluaa käyttää, riippuu perimästä (jos lähisuvussa on esiintynyt rintasyöpää, kannattaa hormonikorvaushoitoa harkita huolellisesti), oireiden haittaavuudesta ja omista arvostuksista. Vaihdevuosien oireilu on hyvin yksilöllistä. Kirjoittajista Varpu on monessa eri yhteydessä kertonut julkisuudessa omista vaihdevuosioireistaan, joita olivat unihäiriöt, syöksyvuodot, rintojen arkuus ja mielialan murrosikäiset vaihtelut. Varpu hoiti vaihdevuotensa luonnollisen kaltaisella progesteronilla (jota Saksassa tuolloin suositteli lääkelaitoksen naispuolinen johtajakin), fytoterapialla, liikunnalla ja keho-mieli-harjoituksilla. Sen sijaan Pauliina käytti lyhyen aikaa hormonikorvaushoitoa.

Mutta mikäli syystä tai toisesta nainen haluaa valita pehmeämpiä vaihdevuosihoitoja, hänen valittavanaan on joukko ammattilaisten toteuttamia hoitomuotoja: aromaterapia, ayurveda, homeopatia, kiinalainen perinteinen lääketiede ja akupunktio jne. (eri hoitomuodoista ja niistä tehdyistä vaihdevuositutkimuksista saat lisätietoa kirjasta Vaihdevuodet luonnollisesti).

Liikunta, unen laatu ja ruokavalio ovat tietysti perusasioita tässäkin terveydenhoidossa. Vaihdevuosi-ikäiselle liikunnan suosittelulle on erityisen pätevät syyt. Vaihdevuosien aikana elimistön vähenevä estrogeenipitoisuus jouduttaa verenkierto- ja hengityselimistön kunnon laskua, lihasvoiman heikkenemistä, luiden haurastumista sekä painon nousua. Tämä kaikki lisää riskiä sairastua sepelvaltimotautiin, aikuisiän diabetekseen sekä osteoporoottisiin luunmurtumiin. Liikunta vaikuttaa monipuolisesti myös hormonitoimintaan, niin sukupuoli- kuin stressihormoneihinkin. Sellaiset keho-mieli-liikuntalajit kuten taiji ja jooga lisäävät vaihdevuosi-ikäisen hyvinvointia lempeällä tavalla.

KIRJOITTAJAT: Varpu Tavi ja Pauliina Aarva