Yhdistävän terveydenhoidon käyttö depressioon keski-iän ylittäneillä naisilla Australiassa

Naiset kärsivät masennuksesta maailmanlaajuisesti yleisemmin kuin miehet. Keski-ikäisten ja sitä vanhempien naisten masennuksen hoitokäytännöt eivät ole olleet tutkimuksen keskiössä, mutta Australiassa asiaa selvitettiin tekemällä kysely 45-vuotiaillle ja sitä vanhemmille, masennuksesta kärsiville 800 naiselle.

Kyselyyn vastanneista runsas 72 prosenttia oli käynyt vähintään yhden terveydenhuollon ammattilaisen luona, 41 prosenttia käytti vähintään yhtä reseptilääkettä ja 52 prosenttia käytti vähintään yhtä täydentävää hoitoa (tuotetta tai hoitajan palvelua) masennukseen kyselyä edeltäneiden 12 kuukauden aikana.

Vakavasta masennuksesta kärsivät käyttivät niin virallisia kuin täydentäviäkin hoitoja enemmän kuin lievistä oireista kärsivät.

Kyselyssä naisia pyydettiin arvioimaan, kuinka paljon kustannuksia heille aiheutui eli kuinka paljon he joutuivat maksamaan itse omasta pussistaan eri ammattilaisten ja hoitotuotteiden käytöstä 12 kuukauden aikana. Kustannukset ilmoitettiin Australian dollareina.

Naiset käyttivät rahaa erilaisiin masennuksen hoitoihin yhteensä 568 dollaria vuodessa seuraavasti:

 

 

Keski-ikäiset ja sitä vanhemmat australialaiset naiset käyttivät siis melko paljon integroivia (yhdistäviä) terveyspalveluja.

Australian väestötietojen perusteella laskettuna tämän kyselyn mukaan he maksavat itse masennuksen hoidosta vuodessa noin 367 miljoonaa dollaria. Tutkijat päättelivätkin, että masennuksen hoito aiheuttaa naisille ylimääräistä taloudellista taakkaa.

Vaikka suurin osa sairauskuluista katetaan Australian terveydenhuoltojärjestelmässä pakollisesta sairausvakuutuksesta, tutkimuksen mukaan maassa näyttää olevan suuri määrä naisia, jotka itse maksavat hoidoistaan. On mahdollista, että kaikki eivät saa tarvitsemiaan hoitoja, koska kustannukset saattavat olla este hoidon saamiseen. Tämä on tutkijoiden mukaan erityisen huolestuttava, koska masennuksen viivästynyt hoito voi johtaa vakavampaan mielenterveysongelmaan.

Tutkimuksella on useita rajoituksia:
1. Poikkileikkauskyselyn otos oli pieni, joten se ei edusta koko Australian keski-ikäisiä ja sitä vanhempia naisia.
2. Vastausprosentti oli alhainen=45.
3. Vastaajat määrittelivät itse, oliko masennus diagnosoitu terveydenhuollossa ja miten vakava se oli. Tämä saattaa vinouttaa tuloksia.

Tutkimus antaa kuitenkin tärkeää tietoa keski-ikäisten ja sitä vanhempien naisten masennuksen hoitotavoista ja niistä aiheutuvista itse maksettavista kustannuksista (out-of-pocket expences).

Tutkimus on julkaistu European Journal of Integrative Medicine –lehdessä syyskuussa 2021.

Sibbritt D, McIntyre E, Steel A, WenboPeng W, Adams J (2021)  Integrative health services use for depression in middle-aged and older Australian women – ScienceDirect